הדו"ח שלפניכם מגלה איך להסיר עיקול חשבון בנק

כדי להסיר עיקול חשבון בנק מומלץ לפעול
בדרך הקצרה, היעילה והבדוקה, שאותה אפרט בדו"ח המיוחד שאתה כרגע קורא.

אולי תופתע לדעת שהמטרה העיקרית של עיקול חשבון בנק שונה אולי ממה שחשבת.
עיקול חשבון בנק הוא הליך ספציפי מתוך הרבה הליכים שבעל חוב רשאי לנקוט בהם נגד חייב בהוצאה לפועל.
אבל, ההוצאה לפועל תאשר עיקול חשבון בנק רק כשהתמלאו 2 הדרישות הבאות:

 1. הודעה על פתיחת תיק ההוצאה לפועל נמסרה לחייב.
  כלומר, החייב יודע שמתנהל נגדו תיק בהוצאה לפועל לגביית חוב כלשהו.
 2. חלף המועד להגשת התנגדות או בקשה לביטול פסק דין או בקשה לצו תשלומים והחייב לא פעל באחת מהדרכים הללו.

עכשיו, כבר ברור:
אף אחד לא רץ לגעת בחשבון בנק של חייב לפני שברור שמדובר בחייב שיודע שיש לו חוב
אבל בוחר שלא לעשות כלום בעניין.
כלומר, החייב קיבל הזדמנות להגיש בקשה ולהסביר למה הוא לא משלם
או להסביר שאין לו יכולת לשלם את כל הסכום בבת אחת ולבקש פריסה של החוב.

רק חייב שישב באפס מעשה ולא עשה דבר מכל אלה, יכול לצפות שיוטל עיקול על חשבון הבנק שלו.

אולם, חשוב לדעת:
עיקול חשבון בנק עדיין אין משמעותו נגיעה בכסף שבחשבון הבנק.
כלומר, עיקול חשבון בנק, זה עדיין לא ממש לשים יד על הכסף שבחשבון.
צו העיקול מקפיא את הכספים המעוקלים בחשבון באופן שהחייב:
בעל החשבון, לא יכול למשוך אותם ולעשות בהם שימוש.

בשלב הבא, לאחר שבעל החוב מקבל אישור שנתפסו כספים בחשבון של החייב,
הוא רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל כדי שיאשר את הוצאת הכספים מהחשבון,
כלומר מימוש הכספים.
כשבקשת מימוש כספים מאושרת,
זה השלב שבו הבנק יוציא ממש את הכסף המעוקל מחשבון החייב ויעביר אותו ללשכת ההוצאה לפועל
לטובת זיכוי החשבון בתיק שממנו הגיע העיקול.
כשלחייב יש עיקול ממספר תיקים או עיקול מתיק איחוד,
הרי שהתקבול ממימוש עיקול יתחלק בין התיקים הפרטניים השונים,
לפי יחס הסכום המעוקל אל מול גובה החובות בתיקים הפרטניים.

"כמו שפרחים פורחים גם בזבל,
חיי עושר ושפע יכולים לצמוח גם מחובות עצומים"
                                                      רום קובי

כדי להסיר עיקול חשבון בנק, צריכים לגרום שיקרה אחד מכמה אפשרויות:

 1. אפשר לשלם את כל החוב בתיק באופן שיתרת החוב בתיק תתאפס.
  כשזה קורה, כל הפעולות בתיק מתבטלות והתיק נסגר.
  לכן, בתיק שיש בו עיקול חשבון בנק והחוב שבו נפרע, העיקול יבוטל.
  הודעת ביטול תשודר ישירות ממחשב ההוצאה לפועל אל מחשב הבנק
  ובדרך כלל תוך 72 שעות מהשידור העיקול יבוטל.
  במקביל, תיק ההוצאה לפועל נסגר.
 2. אפשרות נוספת היא שמדובר בעיקול של כספים מוגנים
  ואז ניתן להוכיח זאת לרשם ולבקש להסיר את העיקול מטעם זה.
  כספים מוגנים יחשבו, למשל, כספי גימלת נכות או קצבת זקנה או קצבת נכות וכד'.
  כספים אלו מוגנים מעיקול.
  כספי משכורת מוגנים מעיקול עד גובה מסוים שמשתנה מאדם לאדם,
  בהתאם לסטטוס האישי של החייב: רווק/נשוי/גרוש/אלמן
  עד לגובה הקבוע בטור ג' בתוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1981.
  נכון לשנת 2023 הסכומים הם כדלקמן:

                 סטטוס אישי                        הסכום המוגן לעובד בשכר חודשי                      הסכום המוגן לעובד יומי

                   יחיד                                                   2,373 ₪                                                     94.93 ₪

                   זוג                                                     3,560 ₪                                                     142.2 ₪

                  הורים פלוס 1                                           4,129 ₪                                                   165.2 ₪

                  זוג פלוס 2 או יותר                                  4,699 ₪                                                       187 ₪

                 הורה יחידני פלוס 1                                 3,882 ₪                                                     155.3 ₪

               הורה יחידני פלוס 2 או יותר                        4,831 ₪                                                     193.2 ₪
*ט.ל.ח

 1. ניתן להגיש בקשה לתיק ההוצאה לפועל לפריסת החוב לתשלומים חודשיים.
  מדובר בבקשה משפטית שמוגשת על גבי טופס ייעודי מספר 233
  (סוגי הטפסים ומספרם משתנה תדיר מעת לעת. לכן, טרם הגשת בקשה מומלץ לוודא שהטופס עדכני).
  בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל יש להגיש באופן מפורט בצירוף תצהיר ומסמכים נלווים שתומכים בבקשה.
  בקשה שלא ערוכה כנדרש עלולה לחזור לחייב ותגרום לבזבוז זמן יקר ולפעמים בזבוז זמן קריטי ולגרום לנזק משמעותי לחייב.
  לכן, מומלץ להגיש בקשה לצו תשלומים ובקשה לפריסת חוב לתשלומים בהוצאה לפועל
  באמצעות עורך דין מנוסה שבקי בטפסים ובעריכת בקשות מדויקות ומקצועיות שכבר הצילו חייבים רבים.

  "המצב הכלכלי שלך עכשיו
  אינו סימן לעתיד הכלכלי שיכול להיות לך"
  רום קובי

 2. אופציה נוספת היא ניהול משא ומתן מול בעל החוב.
  בדרך כלל משא ומתן כזה מתנהל מול עורך דין מטעם בעל החוב ובאמצעותו.
  היתרון הגדול במשא ומתן כזה הוא שהחייב עשוי להשיג הסדר מידי שיגרום להסרת עיקול או הגבלה
  באופן מידי באמצעות הסכמת הזוכה בתיק.
  מנגד, האטרקטיביות במשא ומתן עבור הזוכה, טמונה בהזדמנות עבורו לקבל וודאות לקבלת כספו,
  בין אם בתשלום מלא מיידית או בפריסה מוסכמת, ללא צורך בהליכים משפטיים.
  לאחר חתימת הצדדים על הסכם הסדר חוב, מומלץ להגיש אותו לאישור רשם ההוצאה לפועל
  בצירוף בקשה לעיכוב הליכים בתיק, ע"ג טופס 214 .
 3. ניתן לפנות להליך חדלות פירעון ובמסגרת הליך זה יבוטל עיקול חשבון הבנק.
  יש לציין שכספים שעוקלו כבר, יוקנו לקופת הכינוס,
  אולם, כספים עתידיים לאחר קבלת צו כניסה להליך המשפטי,
  יהיו כבר מוגנים מעיקול לפי החלטה שיפוטית.

איך מגישים בקשה להסיר עיקול חשבון בנק:

בהוצאה לפועל קיימת חשיבות רבה להגשת בקשה ע"ג טופס ייעוד,
מלא ומפורט כפי שנדרש ובליווי מסמכים רלוונטיים.
את כל אלו ניתן להגיש כיום במשלוח בדואר, להגיש בלשכה (בתיאום תור), במייל, באתר ההוצאה לפועל,
בהגשה דרך האיזור האישי לאחר קבלת שם משתמש וססמא.
שם משתמש וסיסמא ניתן להנפיק באינטרנט.
למי שבוחר להגיש את הבקשה להסיר עיקול חשבון בנק באמצעות האזור האישי,
מומלץ להגיש את הבקשה עם המסמכים הרלוונטיים ולנמק בבקשה את הסיבות לבקשה,
את העובדות הרלוונטיות ולתמוך את הטענות במסמכים שיעזרו לרשם להבין את התמונה המלאה,
במקום המיועד לכך במסך באתר.

לבקשה להסרת עיקול חשבון בנק, חשוב לצרף:

 1. למלא את פרטי הבנק.
  שם הבנק, מספר הסניף בו מתנהל החשבון,
  מספר החשבון ודרכי ההתקשרות עם הסניף בו מתנהל החשבון: כתובת, טלפון ומייל.
 2. פירוט תנועות עו"ש בחשבון הבנק של שלושת החודשים העוקבים האחרונים.
 3. ככל שבקשת הסרת עיקול חשבון בנק, מסתמכת על החלטת בית משפט,
  כמובן שיש לצרף צילום של ההחלטה.

אל תמתין אפילו יום נוסף עם עיקול חונק בחשבון הבנק.
להסרת עיקול חשבון בנק, פנה אלי עכשיו ונזנק קדימה לביטול העיקול.

המועד הכי טוב לפנות אלי להסדרת חובות,
היה לפני שהוטל העיקול על חשבון הבנק.

המועד השני הכי טוב הוא:
היום, כעת.

חבל לבזבז זמן חשוב.

התקשר עכשיו 052-2954400

מכל הלב,  עו"ד רום קובי