אלו חובות יש לצד ג' שבוצע אצלו עיקול כלפי ההוצל"פ?

חלק מתהליכי ההוצאה לפועל הוא עניין העברת המשכורת/הנכסים של החייב בתהליך גביית חובות, על פי נהלים מסודרים הקבועים בחוק, אל משרדי ההוצל"פ. צד ג' אינו תמיד מודע לחובותיו בתהליך, ולעתים מבצע הפרה של צווי העיקול ללא ידיעתו.

יש מקרים בהם נתקל הנושה שהגיש בקשת עיקול על נכסים הנמצאים בבעלותו של החייב, בחוסר שיתוף פעולה על פי חוק (אי העברה של כספים ונכסים) למרות הצו. צד ג' יכול לפעול במכוון ולהימנע מהעברת נכס החייב ויכול לפעול בתום אך בהתרשלות באשר לביצוע החובות החלים עליו בגין דרישת הוצל"פ. גם רשלנות זו זקוקה לטיפול, אך כדי למנוע אותה חשוב להיות מודע לחובות צד ג' כלפי משרדי ההוצאה לפועל.

הודעת עיקול בידי צד ג' מפורטת בחוק בתקנה 73(א') של תקנות ההוצאה לפועל. זו נוגעת לכלל נכסי החייב ומוגשת באמצעות טופס 14. התקנה מפרטת את המוטל לביצוע על צד ג' בהתאם לחוק. בבסיסה היא מהווה הודעה המוגשת באופן מפורש וטוענת כי כל נכס השייך לחייב ונמצא בידיו – מעוקל.

 

גביית חובות באמצעות צד ג' – הוראות התנהלות
צד ג', ברגע שקיבל את ההודעה בדבר העיקול, מחויב לפעול מול משרדי ההוצאה לפועל לאחר עשרה ימים. הוא נדרש להגיש רשימה ברורה ועדכנית של כל נכסי החייב אשר מצויים בידיו. מעבר לכך, הוא נדרש להוסיף בכתב את כל הנכסים העתידים שייתכן ויגיעו לידיו שלושה חודשים מרגע הצו. כל נכס, הוי אומר: ניירות ערך, מקרקעין, מיטלטלין, כספים, זכויות וכדומה.

אם אכן הגיעו נכסים חדשים על צד ג' לדווח על כך עד עשרה ימים מרגע הגעתם. חשוב לציין כי גביית חובות על ידי הוצל"פ מאפשרת גם את עיקול משכורתו החייב בהתאם לחוק (עיקול של הסכום מעבר לתשלום המינימום המוצהר במשק).

 

האם יכול הזוכה לפעול כאשר מופרת התקנה על ידי צד ג'?
צד ג' שלא פעל בהתאם לחוק ולדרישה, ולא הגיש את ההודעה המתבקשת או הגיש הודעה שגויה באשר לנכסיו של החייב למשרדי ההוצאה לפועל, מסתכן בחקירה ובמקרה קיצוני מסתכן אף בחיובו בתשלום החוב של החייב. זאת אם פעל הזוכה וביקש, ורשם ההוצאה לפועל זימן את צד ג' לחקירה באשר להתנהלותו בהקשר לנכסי החייב ולהודעותיו.

כאמור, צד ג' חייב להעביר למשרדי ההוצאה לפועל את נכסי החייב בהתאם להוראות של רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לזמן ולמקום שנקבעו עבור גביית חובות. אם היו אלה נכסים אשר היוו חוב של צד ג' לחייב, הוא נדרש להביא אותם להסדר מול הוצל"פ בהתאם לזמן הפירעון.  אם הודיע צד ג', על פי הנהלים, כי אין ברשותו נכסי חייב ולא יגיעו, יכול רשם ההוצאה לפועל לפטור אותו
מעיקול צד ג'.

אם אכן הגיעו נכסים חדשים על צד ג' לדווח על כך עד עשרה ימים מרגע הגעתם. חשוב לציין כי גביית חובות על ידי הוצל"פ מאפשרת גם את עיקול משכורתו החייב בהתאם לחוק (עיקול של הסכום מעבר לתשלום המינימום המוצהר במשק).

 

האם יכול הזוכה לפעול כאשר מופרת התקנה על ידי צד ג'?
צד ג' שלא פעל בהתאם לחוק ולדרישה, ולא הגיש את ההודעה המתבקשת או הגיש הודעה שגויה באשר לנכסיו של החייב למשרדי ההוצאה לפועל, מסתכן בחקירה ובמקרה קיצוני מסתכן אף בחיובו בתשלום החוב של החייב. זאת אם פעל הזוכה וביקש, ורשם ההוצאה לפועל זימן את צד ג' לחקירה באשר להתנהלותו בהקשר לנכסי החייב ולהודעותיו.

כאמור, צד ג' חייב להעביר למשרדי ההוצאה לפועל את נכסי החייב בהתאם להוראות של רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לזמן ולמקום שנקבעו עבור גביית חובות. אם היו אלה נכסים אשר היוו חוב של צד ג' לחייב, הוא נדרש להביא אותם להסדר מול הוצל"פ בהתאם לזמן הפירעון.  אם הודיע צד ג', על פי הנהלים, כי אין ברשותו נכסי חייב ולא יגיעו, יכול רשם ההוצאה לפועל לפטור אותו
מעיקול צד ג'.

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות