ביטול הליכי הוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל מאפשר במקרים מסוימים לחייב או לזוכה לבטל הליכי הוצאה לפועל בתיק בו הם מעורבים. ברוב המקרים הבקשה לביטול ההליכים תבוא מצידו של החייב ובית המשפט או רשם ההוצאה לפועל הם הרשאים להיענות לבקשתו בהתאם לשיקול דעתם. ניתן לבקש ביטול של הליך מסוים מכלל ההליכים הננקטים כנגד חייב או להגיש בקשה כוללת לביטול כל ההליכים כנגד החייב.

הליכים הניתנים לביטול לבקשתו של החייב
כאשר פסק הדין שונה או בוטל או מסיבות אחרות שמצדיקות זאת ניתן לבטל הליכים שננקטו כלפי החייב. החייב רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל וזה רשאי לקבוע כי בעקבות ביטול פסק הדין, שינוי הנסיבות או כל סיבה אחרת יבוטל אחד מן ההליכים או ההליכים כולם.

על פי סעיף 16 לחוק ההוצאה לפועל יכול החייב להגיש בקשה מנומקת ומפורטת בתצהיר המוגש לרשם ההוצאה לפועל בו הוא מבקש לבטל או להשהות את הליכי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו וכך ייפתח דיון בנושא הנ"ל. ההכרעה בנושא הינה בסמכות רשם ההוצאה לפועל ותהיה מושתתת על בחינת הנזקים והחסרים שייגרמו במידה והבקשה תדחה אל מול הנזק שייגרם לנושה. ברירת המחדל היא שאין לבטל הליכים בהוצאה לפועל ולכן על החייב להתאמץ ולהוכיח שהנסיבות מצדיקות את ביטול ההליך או ההליכים.

החוק לגבי ביטול הליכי הוצאה לפועל
רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל או להשהות הליכים של גביה משפטית נגד החייב, וכן הוא רשאי לבטל הליכים שנקבעו כמו מאסר, עיקול או איסור יציאה מהארץ. סעיף נוסף בחוק ההוצאה לפועל הוא סעיף 18 העוסק בכך שרשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הליכים שנקבעו נגד חייב כלשהו על פי פסק דין ישן, וזאת אם קיים פסק דין חדש של בית המשפט המבטל את פסק הדין הקודם מכוחו התקיימו הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב.

תקנה נוספת העוסקת בנושא היא תקנה מספר 27 לתקנות ההוצאה לפועל. לפי תקנה זו יכול רשם ההוצאה לפועל לבטל את ההחלטה שקיבל רק אם זה נעשה עד שבעה ימים מיום ההחלטה הראשונה. תקנה זו איננה שכיחה כיוון שגוף משפטי לא רוצה לפעול נגד עצמו ולסתור החלטותיו. שימוש זה נעשה במקרים קיצוניים וחריגים כאשר בהחלטה הראשונה התגלתה חריגה מסוימת מהסמכות שניתנה להוצאה לפועל ועל כן יש צורך לבדוק מחדש את ההחלטה. הסמכות של רשם ההוצאה לפועל חשובה ביותר כיוון שהוא זה שמחליט ושוקל איזה צד יכול יותר להיפגע – הנושה מאי ביטול ההליכים  או החייב מביטול ההליכים, ועל סמך החלטה זו פועל.

ביטול ההחלטה בהוצאה לפועל הינו פעולה אפשרית וכאשר מעוניינים לבטל פעולה או הליך שננקט יש צורך להגיש בקשה מנומקת ללשכת רשם ההוצאה לפועל. מומלץ טרום הגשת הבקשה להוצאה לפועל להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום ההוצאה לפועל אשר ינחה אתכם במטרה להשיג מטרותיכם באופן הטוב ביותר.

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות