ביטול עיכוב יציאה מהארץ

משרדנו מתמחה בהליכי ביטול עיכוב יציאה מהארץ.  יש לנו ניסיון של שנים רבות בהליכי הוצאה לפועל. גם הליכים סבוכים ומאתגרים.

מקצוענות וחתירה למצוינות היא המפתח שלנו
להצלחה שלך.

 

על-פי סעיף 14(א) לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל צו עיכוב יציאת חייב מישראל אם היה לו יסוד סביר להניח
שהחייב עומד לצאת מהארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.

 

טעות נפוצה אצל חייבים רבים היא שעיכוב יציאה מהארץ נועד להמריץ את החייב לפרוע את החוב. שעיכוב היציאה נועד לגרום לחייב להזדרז בתשלומים על חשבון חובותיו.
בפועל, הדבר אינו נכון.
צו עיכוב יציאה מהארץ נועד אך ורק בכדי למנוע את בריחת החייב מהארץ באופן שיותיר בישראל את החוב ללא יכולת להיפרע ממנו.
ככלל, חייב שמוכיח שאיננו בורח יבוטל לו עיכוב היציאה.
חוק ההוצאה לפועל, קובע במפורש כי אם חייב משלם את צו התשלומים שהוטל עליו ולא קיימת סכנה שיברח מהארץ,
לא יוטל עליו צו עיכוב יציאה והוא יוכל לצאת לחו"ל (לתקופה קצרה בדרך כלל).

 

זוכה המבקש לעכב יציאת חייב מישראל, חייב לפרט ולנמק בתצהיר כי החייב עומד לצאת מהארץ
ולהותיר את החוב ללא פירעון. זוהי מטלה של ממש ואיננה מטלה של מה בכך.
במסגרת בקשת זוכה, להטיל על חייב צו עיכוב יציאה מהארץ, נדרש הזוכה לצרף תצהיר חתום ומאומת כדין
ובו פירוט העובדות בגינן מתעורר החשש ליציאת החייב מהארץ ללא פירעון החוב.
בפסק דין ע"א 224/82 ינאי נ' ינאי, פ"ד לט(1) 529, קבע בית המשפט כי יש להביא עובדות של ממש בתצהיר הנלווה לבקשה.
בית המשפט לא יקבל אמירות סתמיות בלבד מצד הזוכה.

 

הסיבה שחוק ההוצאה לפועל דורש שהזוכה ינמק בתצהיר את הבקשה לעיכוב יציאה,
היא שחוק ההוצאה לפועל מתקיים תחת חוקי היסוד של מדינת ישראל ובהם חוק כבוד האדם וחירותו.
חוק כבוד האדם וחירותו קובע כי כל אדם זכאי לצאת מישראל וכל אזרח ישראלי, זכאי להיכנס לישראל.
ניתן אומנם לפגוע בזכויות יסוד אלו, אולם רק בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה
ובמידה שאינה עולה על הנדרש.
חוק ההוצאה לפועל, מצוי במדרג נמוך מחוק יסוד ולפיכך, יש ליישמו לאור חוק היסוד.
בית המשפט עמד על כך ב-בר"ע 7208/93 וייסגלס נ" וייסגלס, תק-על 94(1) 888; בג"ץ 3914/92 לב נ" בית דין הרבני פ"ד מח(2) 491).

רשמי הוצאה לפועל, מקפידים לשמור על זכויות החייבים.
ככלל, רשם הוצאה לפועל ימנע מלהטיל עיכובי יציאה מהארץ על חייב בטרם השתכנע כי קיימת ראייה של ממש
כי החייב עומד לצאת מישראל מבלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.
כבוד רשמת ההוצל"פ גילה גדות, קבעה במסגרת החלטה (שלטעמי מייצגת את עמדת רשמי ההוצל"פ),
בתיק הוצל"פ 16-00104-12-3 כי צו עיכוב יציאה מן הארץ איננו סנקציה עונשית,
אלא הליך אשר נועד לסייע בביצוע פסק-הדין, ובפרט, נועד למנוע מצב בו החייב יצא מן הארץ במטרה ברורה שלא לשאת בחיוביו הקיימים והעתידיים.

פסק דין המחדד נקודה זו, בייתר שאת, היות ועוסק בתיק מזונות, הינו במסגרת ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל
(ע"ר (ת"א) 32784-12-15 פלוני נ' אלמונית (28.1.16) – (להלן: "פסק הדין")).
במסגרת פסק-הדין נדרש בית המשפט לענייני משפחה בת"א להכרעה בערעור על החלטת רשמת הוצאה לפועל
בה נדחתה בקשת החייב בתיק מזונות לביטול צו עיכוב יציאה מישראל
ולחילופין להפחית את סכום הערבות שנדרש ממנו כתנאי לביטול צו עיכוב היציאה מישראל.

בית המשפט, קבע, בין היתר, שצו עיכוב היציאה מהארץ אינו מטרה העומדת בפני עצמה,
אלא אמצעי להשגת מטרת הליכי ההוצאה לפועל.
בנוסף, קבע בית המשפט שהערכים החוקתיים שיש לאזן הינם בין זכות הקטין למזונותיו
אל מול הזכות האב לחופש תנועה.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ אפשרי וממשי.  ניתן לבטל לך את עיכוב היציאה בהליך קצר ומקצועי.
לבדיקת התאמתך להגשת הבקשה ולעמידתך בתנאי החוק, ניתן לפנות אלי ל-052-2954400.
חבל על בזבוז זמן יקר- התקשר/י ונתחיל לעבוד.

מעוניין לדעת עוד על איך לבטל עיקולים
ולגמור עם החובות פעם אחת ולתמיד?
לחץ כאן

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות