ביטול עיקול רכב

ביטול עיקול על רכב בהוצאה לפועל

עיקלו לך את הרכב?
גילית שהוצאה לפועל גררה לך את הרכב בגלל חוב שלא שילמת?
קיבלת הודעת עיקול רכב ואתה לא יודע מה לעשות?

דברו איתנו

052-2954400phone
במיילpencil

חשוב שתדע- ניתן לבטל עיקול רכב בהוצאה לפועל.

כל מה שצריך לדעת נמצא בשורות הבאות:

הכלל הוא שחובות יש לשלם.
מי שלא משלם חובות בישראל, חובו עלול להיות מטופל ברשות האכיפה והגבייה.
זרוע אחת שלה הינה מערכת ההוצאה לפועל.
ההוצאה לפועל נועדה לגבות חובות שונים ותשלומים ממי שאינם פורעים את חובם.
אחת הדרכים לעודד חייבים לפרוע חוב הינו עיקול רכבם.
הרעיון הוא שאם חייב לא משלם את חובו והתגלה שיש לו רכב, אפשר למכור לו את הרכב בכדי לכסות את החוב.

רכב שעוקל בהוצאה לפועל,  יירשם במשרד הרישוי שהוא מעוקל ולא ניתן יהיה להעביר את הבעלות ברכב על שם משהו אחר.
הרכב המעוקל יכול להיתפס פיזית על ידי קבלני הוצאה לפועל שזה תפקידם.
רכב שניתפס, ייגרר לחניון ייעודי שם יאוחסן עד פירעון החוב או מכירת הרכב.  בעלויות הגרירה ואחסון הרכב בחניון יישא החייב.

למה עיקלו לי את הרכב?

עיקול רכב הינו תוצאה בדרך כלל של הזנחת הטיפול בתיק ההוצאה לפועל.
לפעמים, עיקול רכב נגרם היות ורשם ההוצאה לפועל התרשם שלחייב יש יכולת לפרוע את החוב,
אולם למרות זאת, הוא לא פרע את החוב.
חייב שיש ברשותו רכב נתפס כמי שיש לו יכולת כלכלית, היות ורכב הינו רכוש יקר על-פי רוב והחזקתו כרוכה בהוצאות נוספות.
לפיכך, מבוקש ממנו לפרוע את חובו בטרם יוציא כספים על החזקת רכב.

אולם, קיימים מקרים בהם הרכב כלל איננו מותרות והוא צורך חיוני עבור החייב או בן משפחה.
לעיתים הרכב הוא כלי עבודה או שפרנסת החייב תלויה בו.
לעיתים מדובר ברכב ישן שאיננו שווה הרבה…
ועוד ועוד עובדות ומקרים שונים שבירורן מאוד חשוב לצורך הייעוץ וההכוונה המשפטיים לחייב.

אז איך מבטלים עיקול רכב?

אפשר למנוע עיקול רכב באמצעות ניהול תיק ההוצאה לפועל עוד בטרם עוקל הרכב וכך מראש למנוע הטלת עיקול.
במקרה וכבר הוטל עיקול רכב, יש לפנות בבקשה בכתב לרשם ההוצאה לפועל לבטל את עיקול הרכב.
בבקשה כזו על החייב להסביר ולנמק מדוע העיקול שגוי ולשכנע את רשם ההוצאה לפועל לבטל את העיקול.
ככל שמדובר בנסיבות המצדיקות זאת, רשם ההוצאה לפועל מוסמך לבטל עיקול רכב שהטיל.

קשה מאוד לתקן בקשות שגויות בהוצאה לפועל לכן חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד הבקי בעיקולי רכב בהוצאה לפועל בטרם הגשת הבקשה.
באופן זה ניתן למקסם את הצלחת הבקשה לטובתך.

אפשרות נוספת לביטול עיקול רכב היא באמצעות הסדרת החוב ישירות מול הנושה.
עורך דין הבקי בהוצאה לפועל, יידע לסייע לחייב להסדיר את החוב בהסכמת הנושה וכך למנוע הליכים כנגד רכבו של החייב.

ביטול עיקול רכב בהוצאה לפועל הוא החלטה של רשם ההוצאה לפועל.
כפי שהרשם הטיל עיקול רכב הוא גם מוסמך להורות על ביטול העיקול.
בקשות לביטול עיקולים מורכבות מהצד הטכני של עריכת הטפסים כנדרש וכוללות את הצד המשפטי,
המצריך בקיאות, ניסיון, הכרת החוקים הרלוונטיים והפסיקה העדכנית.

אנשים רגילים, עם עיקולים, עם חובות, נפטרים מעיקולים וחובות, ל-ת-מ-י-ד!.
אני רואה את זה קורה ללקוחות שלי. 

בצד הטכני– הבקשה צריכה להיות מוגשת ע"ג טופס בקשה ייעודי הממולא בצורה נכונה.
אליו מצורף כל מסמך נדרש ורלוונטי. את הטופס והמסמכים המצורפים מגישים לאחת מלשכות ההוצאה לפועל.
במידה שהבקשה מגיעה על רקע החלטה של בית משפט, צריך לצרף אל הטופס את ההחלטה המקורית.
אם זוהי הבקשה הראשונה של החייב במסגרת התיק, יש להוסיף צילום של תעודת הזהות.

בצד המשפטי– חשוב לדעת, שעל-פי רוב, במסגרת בקשה לביטול עיקול רכב, תהיה התייחסות לנסיבות החיים ולתיק בכללותו.
כלומר, ללא הגשת בקשה מנומקת כנדרש, עלול החייב לגרום לעצמו בטעות אפילו להחרפת המצב.

 

לצערי, כבר קרה שחייבים שפעלו ללא יעוץ או הדרכה מקצועית, מצאו עצמם מתוסכלים ומיואשים מהמערכת.
הם חשים שבמקום לעזור להם, המערכת גרמה להם אפילו לעוד נזק.

כדי למנוע ממך תסכול, בזבוז זמן, כסף מיותר וכישלון,
מומלץ כשמדובר בביטול עיקול רכב, לפנות לעזרת עורך דין שחי ונושם את עולם ההוצאה לפועל ובקי בהליכי ביטול עיקול רכב.

התקשר עכשיו לעזרה וייעוץ חשובים בביטול עיקול רכב,
עו"ד ונוטריון רום קובי-  052-2954400.

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות