בקשת התנגדות בתיק הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא עסק לא נעים, בלשון המעטה. עם זאת, חוק הוצאה לפועל מאפשר לאדם שקיבל אזהרה להצהיר את התנגדותו, לנמקה, ואף לקבל הזדמנות שבית המשפט יתבונן בבקשה. בקשת התנגדות בתיק הוצאה לפועל היא, אם כן, הצעד הבא עבור אדם שזה עתה נודע לו כי הוא קיבל אזהרה ופתחו נגדו תיק הוצאה לפועל. בקשת התנגדות מעוגנת בסעיף מס' 81 לחוק הוצאה לפועל.

 

הוצאה לפועל – הליך בקשת התנגדות
מרגע שהוגשה אזהרת הוצאה לפועל, החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע תוך 20 יום מרגע שקיבל את האזהרה. ההתנגדות תוגש ללשכה בה הוגשה הבקשה, ועליה לכלול שת שמו של המבקש, את כתובתו, מספר תיק הוצאה לפועל , את סכום הכסף עליו הוא נתבע ועליו הוא מגיש התנגדות, ואם ישנו אדם שמייצג אותו- כגון עורך דין או הוא עצמו, כמו גם אם יש עליו להמציא מסמכים נוספים.

 

בקשת ההתנגדות לאזהרת הוצאה לפועל חייבת לכלול תצהיר, המאמת את העובדות שכלולות בהתנגדות, אשר נחזה ונחתם על ידי עורך-דין; העתקים, או צילומים של המסמכים עליהם מסתמכים; העתקים או צילומים של הבקשות לביצוע שטר על כל נספחיהם; ייפוי כוח של עורך-דיו, במידה והאחרון מייצג את המתנגד; צילומים של כתב ההתנגדות על מנת שיהיו זמינים לכל מי שקשור לפרשייה ומעוניין בהעתק משל עצמו.

 

משהוגשה התנגדות, ראש הוצאה לפועל מחוייב לעכב את הביצוע ולהעביר את העניין לבית המשפט. בית המשפט אז מחוייב להתבונן בהתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר. זוהי זכותו של כל אדם בישראל, כפי שנקבע בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג- 1963.

 

הגשת התנגדות להליך הוצאה לפועל באיחור
לעיתים ההתנגדות לאזהרת הוצאה לפועל תוגש באיחור. במקרה כזה המתנגד עלול למצוא את עצמו בבעיה. על מנת להצדיק את האיחור עליו להגיש בקשת התנגדות בצירוף תצהיר לאימות העובדות מעורך-דין, אשר יאשר כי העובדות עליו הצהיר מרשו אכן התקיימו, והן הן הסיבה לכך שההתנגדות להוצאה לפועל הוגשה באיחור. כמו כן על המאחר לקחת בחשבון כי ייתכן ולא יעוכבו ההליכים נגדו, בשל האיחור האמור.

 

התנגדות שהוגשה באיחור לאזהרת הוצאה לפועל לא תמיד תכובד

חוק הוצאה לפועל קובע דרך ברורה לפעילות. הוצאה לפועל מתעסקת עם חייבים רבים, לכן משלא הוגשה התנגדות לאזהרה מבחינת הוצאה לפועל החייב הסכים כי הוא אכן חייב, והזוכה רשאי על פי חוק להניח כי העניין תם והגיע לסיומו. למעשה, שטר האזהרה מהווה מעשה בית-דין אם החייב לא הגיש התנגדות מקץ 20 יום, ולכן החייב מושתק מלהעלותו במסגרת תביעה חדשה.

 

מדוע ייעוץ משפטי בתחום הוצאה לפועל כה חשוב?
ייעוץ משפטי עבור אזהרת הוצאה לפועל חשוב כשלעצמו אולם חשוב לודא כי יעשה על ידי עורך-דין המתמחה בהוצאה לפועל. מכיוון שההוצאה לפועל פועלת מהר , על החייב לפנות לעורך-דין מייד לאחר קבלת האזהרה, על מנת שיהיה בקיא בהליכי בקשת ההתנגדות ויוכל לסלול עבור מרשו את הדרך לדיון שיזכה אותו ויסייע בהקלת החוב.

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות