האם ניתן לעקל מסגרת אשראי בבנק?

בחודש ינואר בשנת 2011 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בת"א שעסק באפשרות לבצע עיקול זמני על חשבון האשראי של החייב אם עולה הצורך בביצוע עיקול חשבון בנק. כלומר, עיקול על יכולתו של החייב לבצע משיכת יתר בהתאם למסגרת האשראי שלו. זאת בהתייחסות לגובה הבטוחות (הביטחונות) שיש לבנק על חשבון זה.

אותו פסק דין נגע בבקשה של הנושים (הזוכים) לתשלום חוב החייבים בעטיו נשלחה הודעת עיקול על כספים, זכויות ונכסים אשר נמצאים בחזקת הבנק. המצב על פניו נראה בעייתי משום שחשבון החייבים עמד על יתרת חובה. הנושים בקשו לאשר את העיקול על חשבון מסגרת האשראי של החייבים וביססו את עמדתם על תקנה 378.

החוב של החייבים עמד על סכום שהיה קטן ממסגרת האשראי שלהם, ולכן מן הראוי היה לעשות שימוש בפער בין החוב בחשבון שלהם לבין מסגרת האשראי שלהם כאשר אין החייבים משיבים את כספי החוב אותם הם חייבים לנושים. לאחר בדיקה נמצא כי בהתאם לחוזה מסגרת האשראי בין החייבים לבין הבנק, רשאי הבנק להפעיל שיקול דעת להענקת האשראי. המצב הוא כדלקמן: אכן אין כסף לעיקול, אך קיימת מסגרת אשראי שניתן לעקל.

כיצד מתבצע עיקול של מסגרת אשראי?
אם כן, עיקול חשבון בנק ללא כסף בפועל ניתן לעיקול כאשר מסגרת האשראי שלו מאפשרת זאת והחלטת הבנק היא לחיוב. הנושים אכן טענו במקרה זה כי אפשר לעקל את הסכום הנקוב עד לגובה מסגרת האשראי.

עיקול חשבון בנק בצורה זו יכולה לסייע בהחזרת החוב של החייבים לנושים. בית המשפט החליט כי התקנות מאפשרות עיקול שהוא בבחינת עיקול זמני ונוגע בזכות העתידית של החייב. החלטה זו אינה גורפת לכל חשבון בנק ולכל מסגרת אשראי. בית המשפט רשאי לקבוע כל מקרה לגופו בהתאם להסתברות כי אותה זכות עתידית אכן תבוא לידי ביצוע ואכן אפשר לעקל אותה עוד לפני שכביכול נוצרה.

לסיכומו של דבר, עיקול חשבון בנק יכול לבוא לידי ביטוי על ידי עיקול כספים קיימים ועל ידי עיקול מסגרת האשראי כאשר האפשרות האחרונה חייבת לעמוד לבחינה על פי מידת ההסתברות שאכן הזכות תבוא לידי ביצוע. זאת ניתן להחליט באשר לכל חשבון בנק ומסגרת אשראי באופן נקודתי ולא באופן גורף.

במקרים בהם הבנק אינו צופה החזר אשראי יחול החוק הקודם לפיו בלתי אפשרי לעקל זכות של חייבים למשיכה מהחשבון כמשיכת יתר אם היא עתידית ואינה בטוחה. אם אפשרי על ידי הלקוח להחזיר את חובו במסגרת האשראי, מחויב הבנק לאשר לחייב אשראי ולכן מדובר על זכות שהיא ברורה וודאית, כלומר אפשרית לעיקול כמו נכסים אחרים. על מנת לחדד חשוב לציין כי כאשר ניתנו על ידי החייב ביטחונות, מחויב הבנק לספק אשראי, וברור שלא יעניק אשראי מעל גובה הביטחונות.

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות