הליכי פשיטת רגל

אתה לא חייב להמשיך לחיות עם החובות.  
אתה לא חייב להמשיך להתמודד לבד עם חובות
שגדולים עליך.
בשורות הבאות אסביר לך שהפתרון נמצא כבר עכשיו אצלך. חבל על כל יום שמתבזבז לך. 

כיום, עם הרפורמה בהליכי פשיטת רגל, מתאפשר לחייב להסדיר באופן יעיל, מהיר וענייני, את חובותיו במסגרת הליך פש"ר. 

למעשה, כיום קיימת תשתית משפטית נוחה ביותר אי פעם לחייבים שפונים להליכי פשיטת רגל.

הליך פשיטת הרגל שונה במהותו, בפרוצדורה ובהליך המשפטי, מהליך של איחוד תיקים או הליך חייב מוגבל באמצעים במסגרת ההוצאה לפועל. הליך פשיטת רגל מתנהל בבית משפט מחוזי, מול הכונס הרשמי והמנהל המיוחד מטעמו ולא בהוצאה לפועל. על תפקידים אלו ועוד – בשורות הבאות.
ראשית, חשוב לדעת: תכלית הליך ההוצאה לפועל שונה מהליך פריסת החובות בהוצאה לפועל. כאן מדובר על מחיקת חובות. משמעות ההפטר מהחובות בפשיטת רגל, הוא ביטול החובות. 

הגשת בקשה
חייב אשר קיימים כנגדו חובות הגדולים מהמינימום הקבוע בחוק, יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל בצירוף דין וחשבון מאומת בתצהיר בדבר נכסיו והכנסותיו, נכסיהם והכנסותיהם של בן או בת זוגו וילדיו הגרים עמו, תצהיר המפרט את נסיבות הסתבכותו ומסמכים נחוצים נלווים.  את כל אלו בצירוף כתב ויתור עליו להגיש לכונס הרשמי בתחום השיפוט הרלוונטי.
הטיפול הראשוני בבקשה
הכונס הרשמי אשר מקבל עותק מהבקשה, בוחן אותה ומוודא כי מלוא המסמכים הנחוצים צורפו כנדרש. לאחר תשלום אגרת פתיחת ההליך וקבלת אישור פתיחת תיק בכנ"ר, ניתן לפתוח את תיק הפש"ר בבית המשפט המחוזי. כונס הנכסים מגישמגבש עמדתו ביחס לבקשת פשיטת הרגל ומוסר אותה לבית המשפט המוסמך. בית המשפט בוחן את בקשת החייב, אל מול תגובת ועמדת הכונס הרשמי ונותן צו כינוס נכסים כנגד החייב, במידה ומשתכנע כי הדבר ראוי.
צו כינוס נכסי החייב 
עם מתן צו הכינוס עוברים נכסיו של החייב לפיקוחו של הכונס הרשמי .  צו הכינוס יכלול את צו התשלומים שעל החייב לשלם (גובה התשלום החודשי), יקבע מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל, בנוכחות החייב, הנושים והכונס הרשמי. הדיון יתקיים בד"כ בתוך תקופה של עד 24 חודש ממועד צו הכינוס. עם מתן צו הכינוס יורה בית המשפט על עיכוב הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב.

חקירת יכולת לחייב שפנה להליך פשיטת רגל 
בתקופה שלאחר מתן צו הכינוס ובטרם דיון בבקשת החייב להכריזו פושט רגל, יזומן החייב לחקירה אצל המנהל המיוחד.  המנהל המיוחד הינו עורך דין שמונה על ידי כונס הנכסים והוסמך למלא תפקידו.  תפקיד המנהל המיוחד לחקור את החייב, לבדוק את נסיבות הסתבכותו, יכולתו הכלכלית ועמדתו בצו התשלומים.  המנהל המיוחד רשאי לבקש מסמכים, לחקור ולזמן צדדים שלישיים, בכדי להתחקות אחר כספים ו/או רכוש של החייב, במטרה למנוע מהחייב להבריח רכוש או להימנע מלדווח עליו.    כמו-כן, הכונס הרשמי רשאי לפי שיקול דעתו לערוך חקירה מקיפה לגבי יכולת החייב, נכסיו, והכנסותיו לשם הגשת חוות דעתו לבית המשפט. עורך דין מומחה לפשיטת רגל יסייע לך לפני החקירה החשובה. בנוסף, זכותך כי עורך דין מטעמך יהיה נוכח ויגן על זכויותיך בחקירה. אין סיבה שתלך לחקירה לבד.
הצעת חייב לתשלום או הסדר פשרה מול נושיו
החייב רשאי להציע לנושים הסדר פשרה אשר נבחן על ידי הנושים. במקביל, המנהל המיוחד בודק את תביעות החוב שהגישו הנושים וקובע האם לאשר אותם ומהו מעמדם המשפטי. ישנם חובות שמצויים בדין קדימה ויש לתת להם עדיפות (כדוגמת חוב מזונות). המנהל המיוחד מגבש את סך חובו של החייב אל מול רכושו, וכך מתקבלת תמונה מלאה היקף אפשרות החייב לפרוע את חובותיו. ככל ולחייב אפשרות לשלם סכומים משמעותיים יותר לנושיו ביחס לכלל חובותיו אליהם, כך יקל עליו, בד"כ, לקבל הסכמתם להסדר חוב. כשאתה מלווה על ידי עורך דין הבקי בהליכי פשיטת רגל, אתה מונע מעצמך טעויות יקרות ומיותרות. עורך דין מומחה לפשיטת רגל יסייע לך בהליכי המשא ומתן מול הנושים, ידע למקסם את אפשרויותיך מול הנושים, מול המנהל המיוחד, כונס הנכסים ובית המשפט. ייצוג משפטי מקצועי איננו מותרות הוא צורך בסיסי וחיוני להצלחת ההליך.   

לקראת הדיון
לקראת הדיון בבקשה לפשיטת רגל, מגישים המנהל המיוחד וכונס הנכסים הרשמי את עמדתם לבית המשפט. המנהל המיוחד מפרט את ממצאי החקירה שניהל, ואת הערכתו לנסיבות שגרמו למצבו של החייב, הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגדו, אם ננקטו, ואת החלטות הנושים באספותיהם. הכונס הרשמי מביע את דעתו לגבי יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו, ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב. זהו השלב שבו עורך הדין שמלווה אותך ועומד בקשר מקצועי עם המנהל המיוחד, יכול לסייע לך לגבש מתווה מוסכם שמשקף את יכולתך הכלכלית ואת נסיבות המקרה הספציפי שלך.
דיון בהכרזת החייב פושט רגל
עם החלת הרפורמה בהליכי פשיטת רגל, בית המשפט דן במעמד הדיון בבקשת החייב להכריזו פושט רגל בתוכנית פירעון לחייב. הכוונה היא לאפשר לחייב, לדעת כבר בשלב זה- בניגוד לנהוג בעבר – מה נדרש ממנו על מנת שיופטר מחובותיו. בית המשפט הדן בבקשת פשיטת רגל, יכול לתת צו לפיו החייב פטור מחובותיו לאלתר. בית המשפט יכול לתת לחייב הפטר מותנה – החלטה הקובעת שעל החייב לעמוד בתשלום בסכום מסוים תקופה נוספת שאת אורכה קובע בית המשפט וככל ויעמוד בנדרש ממנו באותה החלטה, יקבל הפטר סופי. בית המשפט יכול גם להחליט במעמד הדיון בהכרזת החייב פושט רגל כי הוא מבטל את הליך הפש"ר. בדרך כלל, אם שוכנע שהבקשה הוגשה בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע את חובותיו. חשוב ומומלץ להיות מלווה ומיוצג בדיון ההכרזה על ידי עורך דין מטעמך. חשוב שקולך ישמע בדיון באמצעות עורך דין. חשוב שלא תתקבל החלטה בטרם מלוא התמונה תובא בפני בית המשפט. מי ישמור על האינטרס שלך? מי יבטיח שלא יוצנע או חלילה ישכח, במעמד הדיון, מידע שחשוב להציג לבית המשפט? רק עורך דין מטעמך יגן על זכויותיך וישמור על האינטרס שלך.

ליווי פושט הרגל עד לפתרון
חשוב שתדע- משרדינו עוסק משנת 2001 בסיוע לחייבים בהליכי פשיטת רגל. כעורך דין המתמחה בתחום, אתה מוזמן ליהנות מהניסיון הרב שצברתי בליווי חייבים בדרך ארוכה ומורכבת. מדובר בהליך משנה חיים.  חשוב להבין – מחיקת חובות עבור אדם שגרר חובות שנים יכולה להביא לשיקומו, להשפיע לטובה על כל משפחתו – בן/בת זוגו, ילדים, הורים וכו'… ולאפשר לו לשוב ולפרוח כלכלית ואף לשפר מצב בריאותי שניזוק עקב מתח ולחצים. לכן, חשוב לבחור את עורך הדין אשר ילווה אותך. 
היתרון היחסי שלי, נעוץ בעובדה שאני מתמחה בתחום חדלות הפירעון ומלווה שנים רבות חייבים רבים, בתיקים, גם מאתגרים ומורכבים, להצלחות. אל תתפשר. 
הזכייה בהפטר
לאחר 18-24 חודשים ממועד צו הכינוס, אתה יכול למצוא עצמך עם תוכנית פירעון מאושרת על ידי בית המשפט. אפילו עם הסרת הגבלות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ. כך או אחרת, אתה יכול להיפטר מהחובות סוף סוף.
ללא חובות
לאחר שקיבלת הפטר חלוט, מלוא חובותיך הקבועים בחוק, מבוטלים. נמחקים. זהו הרגע הגדול לו חיכית זמן כה רב. זהו הרגע שבשבילו עברת את כל התהליך המורכב והארוך. עכשיו, לאחר שקיבלת הפטר מחובותיך אתה יוצא לדרך חדשה, נקי מחובות, נושים, עיקולים, הליכי הוצאה לפועל וכדומה. שיהיה לך בשעה טובה.
פנה אלינו עוד היום לקבלת היעוץ שיוציא אותך לדרך החדשה. ייעוץ משפטי נכון הוא הדרך הבטוחה להגדלת סיכויי הצלחתך בתהליך.  התקשר עכשיו-052-2954400
 

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות