הפטר חובות

אולי תופתעו לגלות שיש מסלול "סודי" שבו נכנסים אוטומטית להליך מחיקת חובות.

ואפשר לקבל הפטר חובות.
מסתבר שלא כולם יודעים שאפשר לקבל הפטר חובות בלי בית משפט.

 

אם יש לכם חובות שקשה לכם לשלם,
אז לפני שאתם מתייאשים תדעו שאתם לא חייבים להרגיש לבד.
לא צריך להתייאש.
יש פתרונות משפטיים פשוטים, שחשוב שתכירו.

לצערי, דווקא אנשים עם חובות יחסית נמוכים, של עד 50 אלף ₪,
מתמודדים לבד עם החזר חובות, כל חודש וחונקים את עצמם ואת משפחתם.

יש כאלו, שאפילו לא גומרים את החודש וכופים על משפחתם חיים קשים ומצומצמים,
רק בגלל תשלומי החזר הלוואות שלא נגמרות.
הדו"ח הזה מיועד בדיוק עבורכם.

אנשים עם חובות שעסוקים במירוץ העכברים של לשלם חובות בלי סוף,
לפעמים שוכחים את טעם החיים.

עובדים שנים כמו חמורים בשביל להחזיר חובות שלא נגמרים.
הם לוקחים הלוואות חדשות כדי לכסות הלוואות קודמות
וככה נשארים במעגל החובות ללא סוף.
אנשים עם חובות של כמה עשרות אלפי שקלים,
חושבים לפעמים שזה "לא נורא" הם אומרים לעצמם.
"אם רק עוד קצת מאמץ, נתגבר על החובות" הם חושבים.
וככה עוברות השנים והם מתגלגלים מחוב לחוב בלי שהם שמים לב.
הם ממשיכים עם אותה התנהלות, אז מה הפלא שהם מקבלים את אותה תוצאה כספית?.
כדי לשפר תוצאות כספיות, צריך לקבל יידע חדש.
להיחשף למידע שלא הכרת ולקבל כלים ושיטה.
כשמקבלים דרך ברורה ופשוטה ומאמינים בה, בעצם משנים את המחשבות ואת הסיפורים הפנימיים שלנו.
אז, משתנה ההרגשה שלנו ומשתנות הפעולות שאנחנו עושים.
ככה משתנות גם התוצאות שלנו.
אפשר לקבל תוצאות מדהימות ויותר מהר לפעמים ממה שדמיינת בכלל.

 

אז, כאמור, במיוחד בשבילכם הכנתי את הדו"ח החשוב הזה,
כדי שתדעו מה ניתן לעשות ותוכלו לצאת ממעגל החובות כדי להתקדם בחיים.
אני יודע שזה אפשרי, כי ראיתי את הלקוחות שלי-אנשים רגילים כמוני וכמוך,
משתחררים מחובות של שנים ומתקדמים בחיים לביטחון כלכלי, יציבות ושקט נפשי.
את מה שלימדתי אותם ואת העזרה המשפטית שנתתי להם,
גם אתה יכול לקבל ולהעיף מהחיים שלך את החובות כדי שתוכל לעוף על החיים שלך.
אלו החיים שלך- אם לך לא אכפת מהם למה שלמישהו אחר יהיה אכפת?

 

אז אם השתכנעת ששווה לך להקדיש לחיים שלך כמה דקות,
לבדוק האם הפטר חובות, זה הפתרון עבורך,
אני שמח בשבילך.
היום, זה יכול להיות היום שישנה את חייך. 

 הפטר חובות לחובות קטנים:

 סעיף 187 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018 (להלן: "החוק") קובע כדלקמן:

(לנוחיותכם, הדגשתי את מה שחשוב יותר לעניינינו):

  1. 187. (א) פתיחת הליכים בידי יחיד בעל חובות בסכום נמוך יכול שתהיה באחת מאלה:

 (1)     הגשת הודעה בידי היחיד לרשם ההוצאה לפועל על כך שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק,
לפי סעיף 7א2 לחוק ההוצאה לפועל, שרואים אותה לפי הסעיף האמור כבקשה לצו לפתיחת הליכים
;

 (2)    הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לרשם ההוצאה לפועל, ובלבד שסך חובותיו עולה על 50,000 שקלים חדשים.

 

 (ב)    על אף האמור בסעיף קטן (א)(2), רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו לפתיחת הליכים ליחיד שסך חובותיו אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים,
ובלבד שמצא כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ובכלל זה אם מתנהלים נגד היחיד הליכים לפי פקודת המסים (גבייה)
.

 (ג)   בקשה כאמור בסעיף קטן (א)(2) או (ב) יכול שתוגש לרשם ההוצאה לפועל בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל
שבהן פועל מסלול חדלות פירעון כאמור בסעיף 189; לבקשה כאמור יצרף היחיד את המסמכים המנויים בסעיף 104(ב)….
".

 

אז, קיימים בחוק שני מסלולי כניסה להליך של חדלות פירעון לבעלי חובות בהוצאה לפועל, הפחותים מסך של 50,000 ₪.

הראשון (המסלול הישיר)  – פנייה ישירה להליך של חדלות פירעון.

כלומר, כשמוגשת בקשה להיכנס להליך חדלות פירעון,
יבחן הרשם את יכולתו הכלכלית של החייב, לעמוד בתקופות הפריסה הקבועות בחוק ההוצאה לפועל
וככל ויימצא כי אין באפשרותו לעמוד בתשלום במסגרת תקופות אלו, הוא רשאי לאשר את כניסת החייב
להליך חדלות פירעון ללא הוכחת נימוקים מיוחדים.
שימו לב, שמדובר בחובות בתיקי הוצאה לפועל.
אם מדובר בחובות שטרם הגיעו להוצאה לפועל,
אז הפונים להליך של חדלות פירעון, צריכים להוכיח "טעמים מיוחדים".

השני (המסלול העקיף) – הגשת הודעה לרשם ההוצאה לפועל בדבר אי יכולת לעמוד בתקופות הפריסה
הקבועות בחוק ההוצאה לפועל.

במסלול העקיף, זה שבו מוגשת הודעה לרשם ההוצאה לפועל בדבר העדר יכולת לעמוד
בפריסת התשלום הקבועה בחוק ההוצאה לפועל.
הודעת החייב נבחנת מהותית.
ככל שמתברר כי אכן אין ביכולתו של החייב לעמוד בפריסה הקיימת בהוצאה לפועל,
אין הוא נדרש להוכיח טעמים מיוחדים לצורך פנייה להליך של חדלות פירעון וסלולה בפניו הדרך לפנות להליך זה
.
זה המסלול שאני מכנה "הסודי", כי לא מספיק אנשים מודעים לו וחבל לא להשתמש בו במקרים המתאימים.

הליך הפטר לחייבים עם חובות של עד חמישים אלף ₪:  

מסתבר שחייבים בעלי חובות של עד 50 אלף ₪ "נפלו בין הכיסאות".
החובות שלהם לא משכו תשומת לב של המערכת המשפטית והם עצמם סברו בטעות פעמים רבות שהם יצליחו לבדם להתגבר על החובות.
הם משלמים תשלומים חודשיים כאלה ואחרים מידי חודש בתיקי ההוצאה לפועל שלהם או בהסדר ישירות עם הנושים,
וסוחבים את נטל החובות מחודש לחודש כשהם בקושי סוגרים את החודש.
הדבר המעניין הוא שגם הנושים די חסרי אונים:
על -פי רוב מדובר בתיקים שאין בהם גבייה או תשלומי גבייה נמוכים במיוחד ולעיתים זעומים,
במקרים בהם התשלום החודשי נמוך שמתחלק בין כמה תיקים…

הליך הפטר לחייבים בעלי חובות של עד 50 אלף ₪ הוא בשורה לחייבים היות ומדובר במסלול שנותן מענה
לבעיה אמיתית של אוכלוסייה שבעבר פחות התייחסו אליה.
הליך הפטר יכול להוות פתרון לאוכלוסיה המוחלשת ביותר בהוצאה לפועל בכך שיצרו עבורם מסלול ללא תנאי וסייג.

איך נכנסים להליך "הסודי" לקבלת הפטר מחובות עד 50 אלף ש"ח?:

כשחייב מגיש הודעה לרשם ההוצאה לפועל ובה הוא מודיע שאין ביכולתו לעמוד בפירעון החובות שלו
בתוך תקופה שקבועה בסעיף 7א1 לחוק (תוך 3 שנים אם החוב נמוך ממאה אלף ₪.
תוך 4 שנים אם החוב מעל מאה אלף ₪), או בתקופה קצרה יותר,
הרשם יראה בה בקשה להיכנס להליך הפטר בהוצאה לפועל
ויבחן את מצבת החובות של החייב אל מול יכולתו הכלכלית של החייב.

דרך נוספת היא פשוט לבקש פריסת החוב לתקופות ארוכות יותר ממה שקובע החוק.
כלומר, לא מדובר בהעברה אוטומטית להליך ללא בחינה ובדיקה שעורך רשם ההוצאה לפועל.
רק ככל ויתרשם הרשם כי אכן אין ידו של החייב משגת לעמוד בתשלום החובות שנצברו בתקופות המנויות בסעיף 7א1,
תוכשר הדרך לפנייה למתן צו לפתיחת הליכים. במסלול הזה אין דרישה לסכום חוב מינימלי (כלומר, בלי "רף תחתון").

רשם ההוצאה לפועל שמוגשת אליו בקשה כזו,
יערוך לחייב חקירת יכולת מעמיקה, בהתאם לשאלון ולנתונים שהוצגו ע"י החייב
ולרבות אלו שנאספו לגביו במערכת ההוצאה לפועל.

על הרשם אליו מוגשת "הודעה" בהתאם לסעיף 7א2 לחוק ההוצאה לפועל,
לתת משקל לנתונים בדבר כלל חובותיו של החייב בהוצאה לפועל ויכולתו של החייב
לפורעם בתקופות המנויות בסעיף 7א1 לחוק ההוצאה לפועל,
זאת גם אם ה"הודעה" הוגשה במסגרת בקשה לפריסת חוב בתיק פרטני ספציפי…

המטרה שלי היא להחזיר לך את החופש מחובות,
כדי שתוכל לחיות איך שאתה רוצה.

לסיכום: אם יש לך חובות שבגללם מתנהלים נגדך תיקי הוצאה לפועל בסכום כולל של עד 50 אלף ש"ח,
שווה לך לבדוק אפשרות להיכנס להליך הפטר בהוצאה לפועל שמשמעותו הליך חדלות פירעון שבו
ניתן גם למחוק חלק או את כל החובות.
זו יכולה להיות החלטה משנת חיים.

זו יכולה להיות ההחלטה החשובה של חייך.

תחשבו איך תרגישו אם בתוך תקופה קצרה יחסית תהיו בלי חובות?
איך תרגישו ברגע שתקבלו הודעה שנגמרו העיקולים, שאין יותר הגבלות
ואתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים בחיים?.

איך תרגישו כשאתם יכולים לעשות כל מה שתבחרו עם הכסף שלכם במקום
לשלם חובות ולהחזיר הלוואות?

זה אפשרי ויותר פשוט ממה שאולי אתם חושבים בכלל.

פשוט דברו איתי בטלפון   0522954400 ונזנק קדימה.
אתם תשארו אותו דבר, רק בלי חובות.
מכל הלב, עו"ד רום קובי

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי כלשהו ואיננו מחליף ייעוץ משפטי מקצועי ופרטני לגוף מקרה ספציפי. 
 האמור לעיל הינו מאמר כללי לצרכי בידור והמידע איננו בהכרח מלא, כולל ו/או מעודכן. 
האמור לעיל איננו מחליף ייעוץ משפטי וכל המסתמך על האמור לעיל, 
עושה זאת על דעת עצמו והאחריות לכך הינה עליו בלבד.