הרמת מסך בהוצאה לפועל

האם ניתן לבצע "הרמת מסך" במסגרת תיק הוצאה לפועל? האם רשם הוצאה לפועל יכול לקבוע כי כספי חברה שאינה צד לתיק ההוצל"פ, הינם רכושו של החייב וניתן לעקלם?

בהחלטה שניתנה לאחרונה במסגרת תיק הוצל"פ 0141634995 (יכונה: "תיק ההוצל"פ") נפסק, באופן מפתיע לטעמי, כי הרמת מסך בהחלט אפשרית. נקבע כי הרמת המסך תותר בכדי להביא לתוצאה צודקת של פירעון חובו של החייב ומניעת השתמטותו מתשלום החוב באמצעות חברה בע"מ שהיא צד חיצוני לתיק ההוצל"פ. המיוחד בהחלטה הנ"ל נעוץ בעובדה שהחייב שם לא היה בעל מניות בחברה בע”מ.

"הרמת מסך" היא בעצם החלטה שיפוטית שמשמעותה, ביטול ההפרדה המשפטית שבין החברה בע"מ שהיא יישות משפטית עצמאית לבין בעלי המניות. הרמת המסך נדרשת בכדי שניתן יהיה לייחס לבעל המניות חובות של החברה וההפך: לייחס לחברה חובות של בעל המניות.

על-פי ההחלטה שבתיק ההוצל"פ, רשם ההוצל"פ פסק שסכום כסף שנתפס אצל חברה בע"מ, שייך לחייב וניתן לעקל את הכסף על חשבון חובו של החייב בתיק ההוצל"פ. לצורך החלטה זו, ציין רשם ההוצל"פ כי הוא ער לטענת צדדי ג' כי הלכות הרמת מסך בין חברות בע"מ לבין הבעלים שלהן, אינן רלוונטיות לענייננו, היות החייב אינו בעל מניות או מנהל בחברה בע"מ שבה נתפס הכסף שעוקל שם. אולם, רשם ההוצל"פ החליט למרות זאת לאפשר את השארת העיקול אצל החברה בע"מ היות והגיע למסקנה שהחברה בע"מ והחייב הם בעצם ישות כלכלית-עסקית אחת. לפיכך, רשם ההוצל"פ מצא לנכון, בנסיבות העניין, להרחיב את הלכות "הרמת מסך" גם למקרה בו החייב אינו בעל מניות או מנהל אצל חברה בע"מ. הדבר נחוץ בכדי למנוע מהחייב להשתמט מתשלום חובותיו באמצעות שיתוף פעולה עם חברה בע"מ שאיננה צד לתיק ההוצל"פ.

המסר העולה מהחלטת רשם ההוצל"פ בתיק ההוצל"פ הוא שהתכלית קודמת לפרוצדורה. שמערכת ההוצאה לפועל לא תאפשר לחייבים להתחמק מלפרוע את חובם הפסוק באמצעות להטוטים משפטיים. מערכת ההוצאה לפועל לא תאפשר לחייב להבריח כספים באמצעות הסתתרות מאחורי מסך ההתאגדות.

עם זאת, חשוב לציין שלמרות שמדובר בהחלטה חדשה שניתנה רק לאחרונה, קיימת כיום מגמה לצמצם את סמכויות רשמי ההוצאה לפועל.

עיקרי המגמה הינם ליצור חייץ בין החלטות משפטיות שיהיו בסמכויות בתי משפט בלבד, לבין החלטות רשמי הוצאה לפועל אשר סמכותם תוגדר להחלטות מנהלתיות בעיקרן. המצדדים ברפורמה זו, טוענים שבאופן זה תושג אחידות בהחלטות שבין רשמי הוצאה לפועל ואחידות בין לשכות שונות של הוצאה לפועל. אחידות שתוביל לוודאות שכה חשובה. כך תצומצם השונות הרבה בהחלטות שבין רשמים שונים, הקיימת כיום.

בכל מקרה, אין ספק שמערכת ההוצאה לפועל עושה לאחרונה מאמצים אמיתיים להגביר את הגבייה, להגביל את דרכו של החייב ולצמצם את צעדיו. הכל בכדי להביאו לידי רצון לפרוע את חובו.

לפיכך, היום יותר מתמיד, חשוב כי חייב יקבל ייעוץ משפטי מקצועי מבעוד מועד, ואם ניתן בפנייה אל עורך דין הוצאה לפועל. במקרים רבים, פעולות שנעשות בזמן ובנחת, מונעות הצורך ב"כיבוי שרפות" הנעשה תמיד בלחץ, בעמדה נחותה ותוצאותיו עלולות לאכזב. תשאלו את החייב שניסה לחסוך כמה שקלים בייעוץ מקצועי והיום מוציא אלפי שקלים על ליווי משפטי, בכדי לנסות לצמצם את נזקיו ולבטל סנקציות שונות והגבלות שהוטלו עליו.

• כל האמור לעיל הינו כללי בלבד. אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. בכל מקרה יש לקבל ייעוץ משפטי פרטני

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות