התנאים לביטול עיכוב יציאה מהארץ- הסודות שלא רוצים שתדעו

 מה זה עיכוב יציאה מהארץ?

בדו"ח שלפניכם תוכלו לגלות מהם התנאים לביטול עיכוב יציאה מהארץ.
נתחיל מההבנה שעיכוב יציאה מהארץ הוא רק כלי משפטי אחד
מתוך רשימת כלים משפטיים שבעל חוב
יכול לבקש להפעיל כנגד חייב שאינו משלם את חובו.
עיכוב יציאה מהארץ הוא לא עונש שמטילים על חייב.
הצו הזה נועד למנוע מהחייב לצאת מהארץ ולהשאיר כאן חוב לא משולם,
כשאין וודאות האם יחזור לארץ, מתי יחזור
ומדוע בכלל ייסע לחו"ל בזמן שיש לו בארץ חובות שלא שילם?.

כשמבינים שמטרת צו עיכוב יציאה מהארץ היא לתמרץ את החייב ולעודד אותו להזדרז לשלם את חובו בהוצאה לפועל,
אז אפשר להתחיל גם להבין כיצד אפשר לבטל צו כזה ולכך בדיוק מוקדש הדו"ח שאתם קוראים עכשיו.


יש סוגים שונים של עיכוב יציאה מהארץ

לא כולם מודעים לכך שיש כמה סוגים של עיכוב יציאה מהארץ:

 1. הראשון הוא עיכוב יציאה שניתן בהחלטה ספציפית של רשם הוצאה לפועל.
  זהו עיכוב יציאה שניתן רק לאחר שבעל החוב הגיש בקשה מסודרת עם תצהיר
  וטען שיש חשש ממשי שהחייב יצא מהארץ וישאיר בישראל את החוב בלי ששילם אותו.
  רשם ההוצאה לפועל ייתן צו עיכוב יציאה רק אם השתכנע על סמך הבקשה, התצהיר ומסמכים שצורפו,
  שאכן זהו המצב.
  במקרה כזה, יהיה ניתן לבטל את הצו רק בבקשה מיוחדת של הרשם.
 2. הסוג השני של עיכוב יציאה מהארץ, הוא הגבלת יציאה מהארץ.
  שמוטלת במסגרת החלטה על איחוד תיקים לחייב או במסגרת הליך חדלות פירעון

 3. הסוג השלישי הוא הגבלת יציאה מהארץ לפי תקנה 66א לחוק ההוצאה לפועל.
  הגבלת יציאה מהארץ לפי סעיף 66א הנ"ל, מוטלת כשרשם ההוצאה לפועל מתרשם שמדובר בחייב שיש לו לכאורה יכולת לשלם,
  אבל הוא עדיין לא משלם את החוב ואז ניתן להטיל עליו מספר הגבלות וביניהן גם הגבלת יציאה מהארץ.
  בשלושת הסוגים התוצאה היא אותה תוצאה:
  החייב לא יכול לצאת מישראל, אבל הטיפול המשפטי בביטול עיכוב היציאה
  יהיה שונה וזה מה שחשוב לי שתדעו.

 

האם אפשר לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ?

התשובה היא כן!.
ניתן לבטל ובפועל אכן מבטלים עיכובי יציאה מהארץ במגוון תיקי הוצאה לפועל.
הכל תלוי בעניין והנסיבות בכל תיק.
כבר אגיע לזה ואפרט,  אבל תחילה בואו נבין שהכל מתחיל בלגלות
איזה סוג של עיכוב יציאה יש בכלל בתיק ההוצאה לפועל.

השלבים לביטול עיכוב יציאה מהארץ:

 1. הדבר הראשון הוא לעמוד בדרישות ההליך.
  קשה לקדם בקשה לביטול עיכוב יציאה כשיש הפרות או מחדלים בהליך.
  באופן טבעי זה עלול ליצור אנטגוניזם אצל בעלי התפקיד ומסרבל ומאריך את ההליך היות
  וככלל תידרש לסלק תחילה את ההפרות בכדי שהבקשה שלך תידון.
 2. הדבר השני הוא הגשת בקשה בצירוף תצהיר שמפרט את הסיבה לבקשה,
  פירוט כיצד תמומן הנסיעה לחו"ל ומסמכים שתומכים בבקשה.
  ככל ומדובר בבקשה מטעמי בריאות יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים.
 3. הדבר השלישי הוא צירוף הסכמה של שני ערבים להנחת דעתו של בית המשפט
  (שאין להם חובות ועם משכורת יציבה) שמתחייבים לקבל על עצמם את החוב,
  במידה שהחייב לא ישוב לישראל במועד.

 

אז מה הם התנאים לביטול עיכוב יציאה מהארץ?

כבר הבנו שעיכוב יציאה מהארץ הוא לא עונש.
עיכוב יציאה מהארץ הוא רק אמצעי כדי לגרום לחייב לשלם את החוב שלו.
אולם, יש מקרים בהם המצב מצדיק ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ למרות שהחייב לא שילם את כל החוב,
בכדי, בכל זאת, לאפשר לחייב לצאת מישראל.

הכל תלוי מהי מטרת היציאה מהארץ.
באופן כללי ניתן לומר שעיכוב יציאה מהארץ יבוטל כשרשם ההוצאה לפועל השתכנע
מראיות ואסמכתאות שהוצגו בפניו כי מדובר באחד מהמקרים הבאים (זו אינה רשימה סגורה):

א. ביטול עיכוב יציאה לחייב שזקוק לטיפול רפואי בחו"ל.

ב. ביטול עיכוב יציאה לחייב בנסיבות שמצדיקות ליווי הכרחי מטעם החייב לטיפול רפואי בחו"ל
לבן משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח, בן/בת זוג.

ג. ביטול עיכוב יציאה לחייב לצורך השתתפותו בלוויה של בן/בת משפחה מדרגה ראשונה, המתקיימת בחו"ל.

ד. ביטול עיכוב יציאה מהארץ לחייב אשר נדרשת התייצבותו הדחופה לדיון משפטי המתקיים בחו"ל.

ה. ביטול עיכוב יציאה לחייב שבית משפט הורה על התייצבותו לדיון בבית משפט בחו"ל.

ו. ביטול עיכוב יציאה לחייב לצורך פעילות מבצעית בשירות המדינה ומוסדותיה הלאומיים.

ז. ביטול עיכוב יציאה לחייב במעמד של חייל בודד כדי לאפשר לו ביקור משפחתו בחו"ל.

 

כמו כן, לצורך החלטה על ביטול עיכוב יציאה מהארץ יידרש החייב להמציא לרשם מסמכים בנוגע ליעד הנסיעה,
התקופה שהוא מבקש לשהות בחו"ל, זהות הגורם המממן את הנסיעה ולהציע ערבות לחזרתו לארץ.


כמה זמן לוקח לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ?

התשובה לכמה זמן לוקח לבטל צו עיכוב יציאה דומה לתשובה כמה זמן לוקח להגיע לירושלים?
ברור שהתשובה תלויה מה נקודת המוצא שלך.
למי שיוצא מתל אביב, מדובר בנסיעה של כשעה ברכב.
למי שיוצא מניו-יורק בארצות הברית, ייקח וודאי חצי יממה לכל הפחות.
אז, כדי להעריך כמה זמן ייקח לבטל עיכוב יציאה חייבים להבין מה נקודת המוצא שלך.
מה המצב המשפטי בתיק כרגע ומה נדרש לעשות בתיק כדי לגרום לביטול הצו.
לכן, זהו טיפול אישי ופרטני לגופו של כל תיק ותיק ואין תשובת בית ספר אחת שנכונה לכולם.
מניסיוני, היו תיקים בהם הביטול הושג תוך שעות בעוד בתיקים סבוכים ומורכבים הטיפול הצריך כמה שבועות ואף יותר.
חשוב לפעול עם עורך דין מומחה להוצאה לפועל ולא מומלץ להגיש בקשה לבד,
היות וקשה. מאוד, לתקן טעויות שחייבים עושים בהגשת בקשה תמימה מוטעית אחת אפילו.
ממי שחשוב לו באמת להצליח לבטל עיכוב יציאה מהארץ, מצופה שייקח עו"ד מומחה להוצאה לפועל
וכך יעלה מאוד את סיכויו לביטול עיכוב היציאה שלו מהארץ.

ביטול דחוף של עיכוב יציאה מהארץ

אפשר לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ באופן מיידי כמעט.
למרות שבאופן רגיל הליך ביטול עיכוב יציאה מהארץ לוקח זמן,
יש מקרים דחופים בהם החייב מוכרח לצאת מהארץ מיידית ואם ביטול עיכוב היציאה ייעשה בהליך הרגיל,
עלול להיגרם לו נזק שלא ניתן לתקן.
למשל, מצב רפואי חמור שמצריך ניתוח דחוף בחו"ל או נסיעת עבודה של חייב
שקבועה לתאריך מסוים לפי צרכי מקום העבודה ושפרנסתו ויכולתו לשמור על מקום עבודתו תלויה בנסיעה.

הדבר אפשרי בכפוף לתנאים שנקבעו בפסיקה.
מדובר בתנאים שמשתנים ממקרה למקרה לפי העניין כי כל מקרה שונה ממקרה אחר.
צריך להגיש את הבקשה ממש לפני המועד שבו מבוקש לצאת לחו"ל כי מדובר על מקרה דחוף שלא יכולנו לדעת מראש.
לא כל בקשה שדחופה לנו, גם נחשבת דחופה מבחינת מערכת ההוצאה לפועל
ולכן מומלץ לקחת זאת בחשבון כשנערכים להגשת בקשה כזו בסופי שבוע או בחגים
כשהלשכות סגורות ויש רק רשם תורן למקרים דחופים.

סוגי ערבויות בביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

החלטת רשם הוצאה לפועל, תכלול בדרך כלל, בין יתר התנאים לביטול עיכוב יציאה מהארץ,
הוראה לחייב להפקיד ערבות שתבטיח את חזרתו לישראל.
המטרה של הערבות היא להסדיר -לפני שהחייב יוצא מהארץ- כיצד ישולם החוב במקרה והחייב לא יחזרו לארץ.

מקובל שהחייב מביא שני ערבים, שהם אנשים בגיל העבודה (לא פנסיונרים),
עם תלושי משכורת של 7,000 ₪ לכל הפחות (לפי שיקול הרשם),
שאין להם תיקים בהוצאה לפועל והם חותמים על כתב ערבות לפיו,
במקרה שהחייב לא יחזור לארץ עד המועד שקבע הרשם בהחלטה,
ניתן יהיה לצרף אותם לתיק ההוצל"פ כחייבים בתיק לכל דבר ועניין.
במקרה כזה, ימשכו הליכי הגבייה של החוב מהם.

עם זאת, קיימת גם אפשרות לערבות מסוג ערבות בנקאית שהחייב מפקיד במזכירות ההוצאה לפועל,
על סך שקבע הרשם.
הערבות תחזור לחייב בכפוף לכך שחזר לארץ בזמן והתייצב במזכירות ההוצאה לפועל.

יש מקרים בהם רשם ההוצאה לפועל יחליט על ערבות אחרת לפי שיקול דעתו
ואף על ביטול עיכוב יציאה מהארץ ללא ערבים כלל.

"כפי שהפרחים הכי יפים פורחים בזבל,
אפשר לצמוח לשפע בחיים, בטחון כלכלי ויציבות,
גם מחובות עצומים"          קובי רום

לאחר מעל לעשרים שנים שכעורך דין ביטול עיכוב יציאה מהארץ
טיפלתי באלפי חייבים בהליכים מגוונים באופן מקצועי וברמת מצוינות,
אני יודע כיצד לפתור לך את בעיית עיכוב היציאה מהארץ,
באופן מהיר ומדויק לך.
את כל הניסיון,
הידע
והעוצמה הזאת
אני מעמיד לרשותך ולמענך
כדי שתצליח לבטל עיכוב יציאה מהארץ במהירות וביעילות שבכלל לא דמיינת שאפשר.

התקשר אלי עכשיו  052-2954400
ונזנק קדימה לביטול עיכוב יציאה מהארץ.

מכל הלב,  עו"ד רום קובי

רוצה להפוך את האתגר להזדמנות נדירה להעיף את החובות מהחיים שלך? קרא עוד