חייב מוגבל באמצעים – סיוע וליווי מקצועי

חייב? מעוניין לברר כיצד ההגדרה של חייב מוגבל באמצעים תהיה נכונה גם אליך? רוצה להפסיק לברוח מנושים? מצוין. הגעת למקום הנכון.

אני עורך דין הבקי בהוצאה לפועל ומתמחה בתחום זה בלבד. בעל ניסיון של שנים רבות. אני יודע כיצד לסייע לך מיידית וכמו עם לקוחות רבים – אלחם גם עבורך. ראשית אבדוק עמך מהי הדרך המשפטית הנכונה עבורך ביותר. בחירה בפעולה משפטית נכונה עשויה להקל עליך לשנים ארוכות. לעומת זאת, בחירה בפעולה משפטית שגויה עלולה לסבך אותך בהוצאה לפועל. בחירה שלא לבחור כלל דרך משפטית, משמעותה לטמון את הראש בחול ולעיתים מאפשרת לזוכה לבחור עבורך בדרך המשפטית הנוחה לו… לא נעים. חבל לאבד זמן, בוא נתחיל.

לשיחה מיידית, אני מזמין אותך לפנות אלי עכשיו, בטלפון המופיע למעלה. באפשרותך גם להשאיר שם ומס' טלפון בטופס הנמצא בראש האתר, משמאל, ואצור עמך קשר בהקדם.

חייב מוגבל באמצעים כשמו כן הוא: חייב שאפשרויותיו הכספיות מוגבלות ביחס לחוב התלוי ועומד כנגדו בהוצאה לפועל. חייב כזה שתלויים כנגדו כמה תיקי הוצאה לפועל חשוף לפעולות של כל זוכה כנגדו בנפרד, בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל. חייב זה שאין באפשרותו לשלם את חובותיו בתיקים הפרטניים, סובל מפעולות שנעשות כנגדו בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל. בדרך זו נגרם לחייב סבל מיותר ללא הצדק ולעתים מזומנות בלא תועלת לזוכים.

חוק ההוצאה לפועל מאפשר לחייב מוגבל באמצעים שכנגדו מספר תיקי הוצאה לפועל לבקש איחוד תיקים. במסגרת זו יאוחדו כל תיקיו והוא ישלם סכומים על חשבון החוב ובלבד שהחוב הכולל, בכל התיקים ישולם לא יאוחר מ- 4 שנים ממועד פתיחת תיק האיחוד וזאת בהתאם למפורט בסעיף 74ט לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967.

הבעיה היא שלהרבה מאוד חייבים אין אפשרות לעמוד בתשלומים חודשיים גבוהים כדרישת חוק ההוצאה לפועל ולפיכך אינם זכאים לאיחוד תיקים. חשוב לדעת- כל חייב העומד בקריטריון יכול לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה שיגדיר אותו חייב מוגבל באמצעים. אם כנגד חייב המוגבל באמצעים מתנהלים כמה תיקי הוצאה לפועל, הם יאוחדו לתיק איחוד במסגרת הכרזת החייב כמוגבל באמצעים. ראש ההוצאה לפועל יבחן את אפשרויות החייב ויקבע צו תשלומים לחייב. כלומר, יקבע סכום חודשי שעליו לשלם. בדרך כלל מדובר בסכום נמוך משמעותית מהסכום שהיה מוטל עליו במסגרת איחוד תיקים. כאן לראש ההוצאה לפועל סמכות לקבוע את גובה התשלום החודשי אך ורק לפי יכולתו הכספית של החייב ובמנותק מגובה החוב.

כלומר, גם חוב של מאות אלפי שקלים יכול להיות מוחזר בתשלומים חודשיים של 100 ₪ במקרה הראוי לדעת ראש ההוצאה לפועל. לפיכך, קיימת חשיבות מכרעת לחייב, לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מאת עורך דין הבקיא בתחום ההוצאה לפועל בכדי שיסייע לו לערוך את המסמכים הנדרשים באופן הטוב והראוי ביותר. בנוסף, אין אפשרות להפריז בחשיבות אופן ניסוח ועריכת המסמכים המוגשים לראש ההוצאה לפועל בכדי שישקפו נאמנה את מצבו של החייב ובכדי שהבקשה תהיה ברורה מאוד לראש ההוצאה אשר טרוד בפניות ובקשות רבות המופנות אליו מדי יום. באופן מטפורי ניתן לומר שעריכת הבקשה צריכה להיעשות באזמל מנתחים בכדי להביא את סיכויי הצלחת הבקשה למקסימום. חייב שהוכרז חייב מוגבל באמצעים ולאחר מכן נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל נוסף, יצורף התיק החדש אוטומטית לתיק האיחוד במסגרת איחוד התיקים. לכלל זה יש חריג אחד בדרך כלל והוא במקרה שראש ההוצאה לפועל ישתכנע שצירוף התיק החדש יסכל את אפשרות החייב לעמוד בצו התשלומים.

חשוב לדעת שמעמד חייב מוגבל באמצעים איננו מגביל אוטומטית את אפשרויות הזוכה להמשיך ולפעול כנגד החייב במגוון ההליכים שחוק ההוצאה לפועל מאפשר לו. כיוון שכך, חשוב מאוד לוודא שבמסגרת מתן הצו יטיל ראש ההוצאה לפועל עיכוב על כל ההליכים המתנהלים כנגד החייב כל עוד עומד החייב בתנאי הצו ובתשלומים על-פיו. באופן זה יובטח לחייב "שקט תעשייתי" שכה חשוב לו ולמשפחתו בנסיבות האלו. לאחר שהאחרון יקפיד לעמוד בתשלומים שנקבעו לו, יהנה בדרך כלל מחסותו של ראש ההוצאה לפועל שימנע נקיטת הליכי סרק טורדניים כנגדו.

עם זאת חשוב לזכור שבדרך זאת יקשה מאוד על החייב לפרוע את חובו ולמעשה מנציח את המצב המשפטי על כל ההגבלות הנובעות ממנו. ברור שאדם שחייב סכום של מאות אלפי ₪ ומשלם מדי חודש, נאמר, 500 ₪, לא יצליח לפרוע את חובו לעולם. הדבר דומה לניסיון להעביר אוקיינוס בטפטפת. התשלום החודשי איננו מכסה אפילו את שיעורי הריבית ולפיכך יש צורך לבחון בכל מקרה ומקרה האם פתרון זה מתאים ונכון לכל חייב וחייב.

פעמים רבות, הכרזה על חייב, כחייב מוגבל באמצעים מאפשרת לו- לראשונה מזה זמן רב, שקט ושלווה שכה חיוניים לו. באופן זה מתאפשר לחייב הנרדף לנוח, לכלכל צעדיו ולעתים לארגן סכומי כסף לתשלום לבעל החוב. לעתים לאחר תקופה בה חייב מוגבל באמצעים משלם מדי חודש תשלום קטן על חשבון החוב, הוא פונה להליך של פשיטת רגל. הליך זה שונה מהותית מהליך של חייב מוגבל באמצעים ומתאים במקרים מסוימים למי שמבקש להביא למצב מחיקת חובותיו, כמובן במחיר מסוים. מניסיוני הרב בסיוע לחייבים רבים בהוצאה לפועל, אין ספק בלבי שההסדר הסטטוטורי שבחוק ההוצאה לפועל בכל הנוגע להכרזה על חייב כמוגבל באמצעים הינו ראוי ביותר במציאות חיינו. העובדה שכל בקשה ובקשה נבדקת לגופה ומסוננת על ידי ראש ההוצאה לפועל מסננת בקשות סרק ומאפשרת למערכת ההוצאה לפועל להעניק סיוע לנזקק האמתי.

באופן זה נשמרות זכויות יסוד של חייבים: הזכות לכבוד, הזכות לחיים בכבוד, הזכות לחופש ומניעת הירידה לחייו של אדם. מנגד, מערכת ההוצאה לפועל שומרת על זכות הזוכים לקבל את הכספים המגיעים להם וזוכרת שהיא למעשה הזרוע המבצעת ומוציאה לפועל של פסקי דין. פסקי דין ושלא שיניי ההוצאה לפועל יישארו ללא ערך.

דחיית בקשת חייב מוגבל באמצעים
חשוב לדעת- בקשה להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים אשר נידחת על ידי ראש ההוצאה לפועל, מסיימת למעשה מהלך משפטי. ניתן אומנם לפנות בבקשה חוזרת, ולנסות לשכנע את ראש ההוצאה לפועל שיאתר לבקשה, אולם המציאות מלמדת שהדבר קשה יותר ולא בכדי.

קל להבין את ראש ההוצאה לפועל אשר מקשה בבקשה חוזרת. מבחינתו כבר דן והחליט. מבחינתו כבר קיבל את המידע במסגרת הבקשה הראשונה. לעתים, יכול בטעות להשתמע שטעה בהחלטה הקודמת. לעתים כבר קיבע את מחשבתו. לבסוף, לא נשכח שראשי הוצאה לפועל וודאי אינם מעוניינים לעודד נוהג של "מקצה שיפורים" במסגרת ההוצאה לפועל, דבר שיגביר את העומס שבלאו הכי קיים במערכת ההוצאה לפועל.

חייב מוגבל באמצעים? כך אוכל לעזור לך
בהקשר של בקשת חייב להכרזה עליו כחייב מוגבל באמצעים, תפקידי הוא לתת עזרה מקצועית משפטית לחייב, באופן מיידי וללא דיחוי. חשוב לדעת- משרדינו עוסק בהגשת בקשות מסוג זה מדי יום, למגוון רחב של חייבים. אנו בעלי ידע רב וניסיון מצטבר בבקשות אלו. לנו הידע על הדגשים החשובים, על דרך עריכת הבקשה והכנת המסמכים הנלווים. את כל אלו, אנו רותמים לטובתך מתוך אמונה שכך גדלים מאוד סיכויי הצלחתך אל מול הליכי ההוצאה לפועל.

כמו כן, אנו ערוכים במיוחד בכדי להעניק לך סיוע באופן מיידי וברגישות רבה לצרכיך האישיים. אנו פועלים מתוך אמפתיה ומקצועיות חסרת פשרות הנסמכת על ניסיון רב ועשיר. אין תיק שהוא קטן מדי עבורנו. דלתנו פתוחה לכל חייב, לכל שאלה ובירור, לרבות הכרזת חייב מוגבל באמצעים אולם לא רק. זאת ככל שצריך, בשפה מובנת ובגובה העיניים.

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות