כיצד לגרום לזוכה להשיב נכס שעוקל – ביטול עיקול

מצוקת הנושה (הזוכה) באשר לתשלום החובות המאחרים לבוא מצד החייב, נראה כי מעמידה אותו בראש סדר העדיפויות של משרד ההוצאה לפועל. אך הדבר לא נכון בהכרח לכל מקרה וכל עניין לגופו. לראיה קיימים פסקי דין המעידים על מצבים בהם נכסים שעוקלו על ידי הזוכה הוחזרו לחייב בגין זכויות החייב.

לדוגמה: סעיף 28 (ב) לחוק ההוצאה לפועל – תשכ"ז 1967 טוען: "מיטלטלין שעוקלו כשלא היו על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, לא יימכרו כל עוד לא הוכח להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל שהם רכושו של החייב; לא הוכח שהם רכושו של החייב, יבוטל העיקול".

יש מצבים בהם ייתכן ועוקלו נכסים של חייב שהחוק אינו מתיר את עיקולם. במקרה כגון זה יכול החייב לתבוע את החזרתם מידי הזוכה גם כאשר חובו עדיין לא שולם. ידוע כי תיק הנפתח בהוצאה לפועל נגד חייב גורר בקשת זוכה בנקיטת צעדים רלוונטיים נגד החייב כגון עיקול מקרקעין, עיקול חשבון בנק וכינוס של נכסי החייב (כמו כן הוא רשאי לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ ובמקרה חמור אף הבאה למאסר). גם אם לאחר אזהרה הניתנת לחייב, והיה ולא החזיר החייב את חובותיו לזוכה, עדיין החוק עומד לצדו באשר לזכויות המגיעות שלו.

האפשרויות העומדות בפני חייב לזכותו
חייב יכול לעשות שימוש בהליכים שונים המוגשים לו מטעם המשרד להוצאה לפועל כגון טענת- פרעתי, התנגדות לפסק הדין, הצהרה על חייב מוגבל אמצעים ואיחוד תיקים. יחד עם אלה, במקרה בו נלקח ממנו מיטלטלין שזכותו לשמור עליהם, הוא יכול לפנות אל הוצל"פ כדי לדרוש אותם בחזרה:

קרנות פנסיה השייכים לו, תשלום סיוע של משרד השיכון והבינוי עבור שכירות דירה, משכורת חודשית מתחת למינימום, עיקול רכב של חייב נכה, עיקול כספים מוגנים וכדומה.

שלבים בבקשה לצו ביטול עיקול
חייב יכול לפנות אל רשם ההוצאה לפועל בבקשה בטופס בקשות חייב מספר 839 בו הוא מתבקש לסמן סעד 62, כלומר ביטול הליכים. מספר העיקול חייב להיות מצוין. אם מדובר בכמה, יש לספק פירוט סוגי העיקולים בטופס. נימוקי הבקשה נכתבים בתחתית הטופס ומפרטים את חשיבות הנכס לחייו של החייב או המסייעים לו להחזרת החוב. לדוגמה: רכב מעוקל המשמש לפרסת החייב, מכונה המשמשת ליצירת פרנסה, תשלום חוב על ידי חשבון שעוקל, פרנסת משפחה התלויה בחשבון בנק, הוראות קבע התלויות בחשבון שעוקל ועוד.

אל הבקשה מתלווים תצהיר בו מפורטות העובדות ומסמכים היכולים לסייע לחייב. רשם ההוצאה רשאי לקבל או לדחות את הבקשה לאחר עיון. החייב נדרש לשלוח בדואר רשום את הבקשה שלושה ימים ממועד בקשתה לזוכה, אם לא הוגשה תגובתו תוך 7 ימים הרשם יכול לבטל את העיקול. אם הגיש הזוכה, נפגשים הצדדים לדיון בפני הרשם לכדי ביטול עיקול.

 

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות