מהי טענת פרעתי בתהליך ההוצאה לפועל?

טענת "פרעתי" הנה טענה משפטית בה יכול החייב בהוצאה לפועל לטעון כי פרע ושילם את חובו בתיק ההוצאה לפועל וכן שהוא מילא אחר פסק הדין הניתן נגדו או שאין עליו עוד חובה לשלם את החוב. כאשר החייב מעוניין לטעון את טענת "פרעתי" עליו לדעת כי הוא זה שחייב לשכנע את רשם ההוצאה לפועל בצדקתו. עליו להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל וזה ידון בה ויקבע האם ובאיזו מידה החייב יצטרך למלא אחר פסק הדין.

הליכי טענת "פרעתי"
הבסיס המשפטי לטענת "פרעתי" במסגרת הליכי ההוצאה לפועל מצוי בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל הקובע שחייב המבקש לטעון כי שילם זה מכבר את חובו וכי הנו פטור מתשלום החוב או לפחות מחלקו, עליו מוטל נטל ההוכחה. על החייב להגיש טענת "פרעתי" בכתב ולצרף תצהיר המגבה את העובדות המצוינות בה.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט ולהכריע בבקשה על סמך התגובות והתצהירים. במקרה שרשם ההוצאה לפועל החליט לעכב את פסק הדין אזי הוא יורה על הפקדת הערובה להבטחת קיום פסק הדין בנושא. חשוב לדעת כי אם רשם ההוצאה לפועל יחליט לדחות את טענת "פרעתי" הוא יטיל על החייב לשאת בהוצאות ההליך.

מתי אפשר לטעון "פרעתי"? 
החוב נפרע לאחר פסק הדין כלומר החייב שילם לזוכה את חובו.
נוצר חוב של הזוכה כלפי החייב וזאת לאחר פסק הדין הניתן בנושא.
נחתם הסכם חדש בין החייב לזוכה, לפיו החייב לא צריך לשלם לזוכה את הסכום או את חלקו.
מתי ניתן להציג את הטענה?
למעשה, טענת "פרעתי" מבררת את התשלומים שלאחר מתן פסק הדין. לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, היות שניתן להגיש את הטענה לאורך כל הליכי ההוצאה לפועל, הרי שאם כנגד החייב עומד פסק דין המחייב אותו לשאת בתשלומים מסוימים, עדיין לא חסומה בפניו הדרך להציג את הטענה.

עם זאת, טענת "פרעתי" הנה טענה שיש לשקול את הגשתה בכובד ראש ומתוך מחשבה כיוון שהיא כוללת הוצאות היכולות להגיע לסכום משמעותי. במסגרת חובת ההוכחה על החייב להציג מסמכים חשבונאיים, תדפיסי חשבון בנק, הוכחות על העברת כספים וכן עדויות וראיות מתאימות ורלוונטיות לתיק.

סדרי הדין של הטענה
טענת פרעתי היא הליך משפטי יעיל אשר במסגרתו בית המשפט נותן דעתו בנוגע לסוגיה המשפטית ורשם ההוצאה לפועל רשאי לבקש במהלך הדיון את המסמכים הרלוונטיים. בנוסף, מוסמך רשם ההוצאה לפועל להורות על זימונים חדשים של עדים הקשורים להליך המשפטי. שני הצדדים יכולים לבקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא ולחשוף מסמכים שונים וכן לזמן עדים נוספים.

לסיכום, "פרעתי" הנה טענה שניתן להעלותה בכל שלב במהלך הדיון על תיק ההוצאה לפועל, ובגלל שחובת ההוכחה כאן היא על החייב, ברור שמדובר בהליך משפטי מיוחד במינו. מומלץ לפני שמגישים בקשה כזאת בהוצאה לפועל,להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום ההוצאה לפועל אשר יוכל להנחות אתכם ולהדריך ולייצג אתכם בהליך חשוב זה בכדי למנוע מצב שחלילה עקב אי הגשת בקשה באופן ראוי ונכון תחויבו בהוצאות ותיגרם לכם עגמת נפש.

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות