מהן ההגבלות באיחוד תיקים?

איחוד תיקים הוא הליך הליך משפטי, בו מאוחדים תיקיו של חייב, אשר מתנהלים נגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל. היתרון הגדול עבור החייב טמון בכך שקל יותר להתמודד מול תיק אחד מאשר עם מספר תיקים המתנהלים נגדך במקביל. תיקים רבים משמעותם הליכים ניפרדים כנגד החייב בכל אחד מהתיקים. חייב שמבקש לשלם את החוב בתשלומים, צריך להגיש בקשה נפרדת בכל תיק ותיק. צווי התשלומים שיוטלו עליו בתיקים הפרטניים עלולים להתווסף לסכום כולל גבוה בהרבה מיכולתו של החייב.

חייב אשר נפתח נגדו תיק איחוד יכול להתמודד עם תיק אחד בלבד.  ממועד שהוקם תיק האיחוד, יכול להגיש בקשות רק לתיק זה.  כך הרבה יותר קל לחייב.  התועלת הרבה ביותר עבור החייב בתיק איחוד, הינו ללא ספק , צו התשלומים שמוטל עליו בגין כל התיקים ביחד.  זה יתרון גדול עבור חייבים רבים.  החוק קובע כי במועד הגשת בקשה לאיחוד תיקים, על החייב לשלם סכום של לפחות % ממגובה החוב הכולל בתיקי ההוצל"פ.

במקביל ליתרונות שיש לחייב מאיחוד התיקים, מטיל החוק על גם הגבלות על חייב באיחוד תיקים.

אילו מגבלות מוטלות על החייב בעת איחוד תיקים?
עיכוב יציאה מהארץ – מגבלה זו חלה על כל חייב שתיקיו מאוחדים. במסגרת מגבלה זו לא יוכל החייב לצאת מן הארץ אלא במקרים מיוחדים לאחר הגשת בקשה מנומקת לביטול ההגבלה והפקדת ערבון ו/או שני ערבים מהימנים לפחות, שיערבו לחזרתו לארץ. מטרת המגבלה היא להבטיח שהחייב יפרע את חובו ולא יברח מהארץ כשהוא משאיר אחריו חובות בהוצל"פ שאינם משולמים.

  • תשלום חודשי לכיסוי החוב – חייב המגיש בקשה לאיחוד תיקים יצטרך לשלם 3% מסך כל חובותיו במועד הגשת הבקשה ולאחר אישור הבקשה יהא עליו להמשיך ולשלם סכום זה מדי חודש עד למתן החלטה אחרת.
  • תשלום החוב רק במסגרת תיק האיחוד – לאחר שמתבצע איחוד תיקים החייב ישלם את חובותיו לנושים רק במסגרת איחוד התיקים. אין לו אפשרות לשלם לאחד או יותר מהנושים מחוץ למסגרת התיק, כלומר אסור לו להעדיף אחד מהנושים על פני האחרים.
  • מגבלות פיננסיות – במקרה שאיחוד התיקים נעשה במסגרת החלטתו של רשם ההוצאה לפועל להכריז על החייב כמוגבל באמצעים יוטלו על החייב מגבלות נוספות בתחום הפיננסי: הוא לא יוכל להשתמש בכרטיסי אשראי ובפנקסי צ'קים ומעמדו בבנק יהיה של לקוח מוגבל מיוחד. לרשם ההוצאה לפועל, יש את שיקול הדעת, להטיל מגבלות אלו על החייב גם אם אינו מוכרז כמוגבל באמצעים. מגבלת השימוש בכרטיס אשראי ובצ'קים נועדה למנוע מהחייב ליצור חובות נוספים וכן לסייע לחייב בשליטה ובבקרה על הוצאותיו הכספיות.

איסור לעמוד בראש תאגיד או חברה – גם הגבלה זו מוטלת כחלק מההגבלות שמוטלות על חייב שתיקיו מאוחדים במסגרת הכרזתו חייב כמוגבל באמצעים.
חשוב לציין כי כל מקרה של חייב בהוצאה לפועל נשקל לגופו. לרשם ההוצאה לפועל הסמכות לבטל ו/או להטיל הגבלות על חייב בכדי לגרום לו לפרוע את חובו. בין היתר, הגבלה על חידוש דרכון או חידוש רישיון נהיגה. הגבלת יציאה מהארץ.

בכל מקרה מומלץ ואף חשוב לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין הבקיא בהוצאה לפועל בטרם הגשת בקשה בהוצל"פ.  גם עורך דין מומחה בהוצאה לפועל יאלץ לעבוד קשה יותר בכדי לתקן טעויות מיותרות שאתה עלול לעשות ככל ותפעל בהוצאה לפועל בלי לקבל תחילה ייעוץ.

התקשר אלי עכשיו למספר הטלפון שמופיע בראש עמוד זה, לשיחה מיידית. באופן זה אתה עשוי לחסוך כסף רב, עגמת נפש ואי נעימות מיותרת.

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות