מה קורה לתשלומי מזונות בהליך איחוד תיקים

כאשר אדם נקלע לחובות רבים, כלומר, בעלי החוב אינם אדם או חברה אחת, אלא מספר רב של נושים, מצבו הינו כמעט בלתי אפשרי. בעלי החוב מגישים את תביעותיהם נגדו בלשכות שונות של הוצאה לפועל, החייב צריך להתמודד עם כל אחד מהם בנפרד, ולרוב – דבר זה אינו בר מימוש, בעיקר כאשר מדובר באדם, שמצבו הכלכלי קשה במיוחד.

המטרה הראשונה של גוף ההוצאה לפועל היא לגבות את החובות מן החייב ולהעבירם לידי הנושים. כדי להימנע ממצב, שבו לא יהיה ניתן לגבות את החובות כלל, עומדת בפני החייב האפשרות, לבקש איחוד תיקים. לחייב זה עשוי להיות שינוי ממשי לטובה של מצבו המשפטי, עבור הזוכה, לעיתים מדובר ברע במיעוטו, היות שכל סכום שייגבה בתיק האיחוד, יחולק בין הנושים השונים בתיקים הפרטניים. כדאי לדעת, שאם אחד מתיקי החייב או יותר אינם כלולים, מאיזו שהיא סיבה, בהסדר זה של איחוד תיקים, הסכומים הנגבים מן החייב בתיק האיחוד לא יועברו לתיקים שמחוץ לאיחוד.

איחוד תיקים הוא צעד הפועל הן לטובת החייב והן לטובת הנושים:
מצד החייב, ככל שעומד בתנאי החוק ורשם ההוצל"פ מחליט לאחד את תיקיו, נפסק עבורו סכום כסף חודשי, שלדעת הרשם משקף את יכולתו הכלכלית. כך, מתאפשר לו לסלק את חובותיו בתהליך אטי, אך קבוע.

מבחינת הנושים, מובטח להם שהחוב, או לפחות חלק נכבד ממנו, אכן ייגבה ויועבר לידיהם.

דמי מזונות
נשאלת השאלה, מה קורה אם בין תיקי ההוצל"פ קיים גם תיק מזונות אישה ו/או מזונות ילדים שנקבע שעליו לשלם. כאן מדובר בהוצאה לפועל של פסק דין של בית משפט למשפחה אשר דן כבר ובחן את מצבו הכלכלי של החייב ופסק לו את גובה המזונות החודשיים. לכן, מבחינה מהותית כבר קיים צו תשלומים בתיק מזונות. חשוב לזכור שבית משפט למשפחה בוחן את צרכי האישה ו/או הקטינים ובאמצעות פסיקת המזונות מוודא שיוכלו להתקיים בכבוד. השאיפה היא לשמור את רמת החיים שאליה היו רגילים. כדאי לדעת, כי מרגע מתן הגט, הגרוש חייב במזונות ילדיו בלבד. לא במזונות גרושתו.

במקרה שהחייב אינו עומד בתשלום המזונות, אלה נצברים, ועשויים להגיע לסכומים משמעותיים.
על פי החוק, ישנן שתי דרכים לזוכה לגביית דמי מזונות מהחייב:

פנייה להוצאה לפועל: בדרך זו, נפתח כנגד החייב תיק מזונות. אם נגד חייב מסוים מתנהלים כבר כמה תיקי הוצל"פ אזי תיק זה יהיה מן הסתם תיק נוסף שיתנהל נגדו. מעניין לדעת שתיק הוצל"פ נהנה "מיחס מועדף" בחוק. הסנקציות שניתן להטיל על חייב מזונות בהוצל"פ כוללות גם מאסר בעוד שבתיקי הוצל"פ רגילים צו מאסר יתקבל כיום במשורה עם בכלל. המאסר יכול להיות ל-21 יום ברציפות בעוד שבתיק הוצל"פ רגיל ניתן לאסור חייב עד לשבעה ימים רצופים בלבד. בנוסף, ניתן לעקל את מלוא משכורתו של החייב וחוקי המגן שחלים על כלל החייבים בהוצל"פ אינם חלים עליו.
באמצעות הביטוח הלאומי. לביטוח הלאומי שני "כובעים" במקרה זה:

  • "הכובע" האחד – גביית חוב המזונות מן החייב
  • "הכובע" השני – תשלום דמי מוזנות לזוכה.

חשוב לדעת, כי תשלום דמי מזונות לזוכה במקרה של הביטוח הלאומי, אינו תלוי בהצלחת המוסד לגבות את החוב מהחייב. כלומר, הזוכה יכולה לפנות לביטוח הלאומי ולתבוע שם את מזונותיה בטענה שהחייב איננו משלם לה. במקרה כזה, ביטוח לאומי אשר משלם לה את מזונות החייב, קונה את הזכות לפעול לגביית החוב מהחייב ובכך להחזיר לעצמו את הכסף ששילם לזוכה. באמת, המל"ל מנהל לא מעט תיקי הוצל"פ כנגד חייבים גם אם ההליכים ממושכים ואף אם עורכים שנים. מסתבר שלמל"ל סבלנות ארוכה…
השאלה החשובה היא – מה קורה במקרה של איחוד תיקים?
גביית החובות באמצעות ההוצאה לפועל
בהליך איחוד התיקים, נפסק לחייב סכום לתשלום חובותיו המתאים ליכולותיו הכלכליות. אם ייכלל תיק המזונות בתוך תיק האיחוד, משמעות הדבר תהיה שהסכום שנגבה באיחוד התיקים, יחולק בין כלל תיקי ההוצל"פ המתנהלים נגד החייב, עלול הדבר למנוע מהזוכה בתיק המזונות לקבל את מלוא המזונות שקבע בית המשפט, דבר שיכביד במידה ניכרת על התלויים בחייב למחייתם. לפיכך קבע המחוקק, כי בשום מקרה לא ייכלל חוב מזונות באיחוד תיקים, שממנו נהנה החייב. כלומר, מוטל על החייב להמשיך לשלם את דמי המזונות שנפסקו על ידי בית המשפט, ללא קשר לחובותיו האחרים.

גביית החובות באמצעות הביטוח הלאומי
כאשר חוב המזונות נגבה באמצעות הביטוח הלאומי, מקבלי המזונות מוגנים, מאחר שהביטוח הלאומי משלם את המגיע להם מידי חודש בחודשו. באופן זה התלויים בחייב אינם נפגעים, ומתאפשרת להם רמת חיים סבירה.

יחד עם זאת, החשיבות הרבה המוקנית לתשלום דמי מזונות, הערך המוסף הגבוה שלו מבחינה מוסרית,
ערכית וכלכלית הביא את המחוקק לפסוק, שגם כאשר הביטוח הלאומי הוא הגובה את חוב המזונות,
לא יוכנס חוב זה לאיחוד תיקים. החייב יצטרך לשלמו במלואו לביטוח הלאומי.

למידע חשוב בנוגע לפריסת חוב מזונות- לחץ כאן

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות