מידע חשוב לחייבים בהוצאה לפועל

6 דרכים להתמודד עם חוב בהוצאה לפועל:

המטרה של דו"ח חשוב זה שהכנתי עבורכם היא לתת ידע משמעותי שחסר לחייבים רבים בהוצאה לפועל.
מידע שמי שיקרא אותו ילמד איך אפשר להשיג את מה שהוא רוצה בהוצאה לפועל
ואולי, אפילו יותר מהר ממה שהוא דמיין שאפשר.
אז פעם אחת ולתמיד, בואו נעשה שנייה סדר מהיר ונבין איך זה עובד בהוצאה לפועל:

אדם שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל נקרא חייב.

תיק הוצאה לפועל נפתח כנגד חייב שהתקבל נגדו פסק דין,
או שחזר לו צ'יק שלא כובד בבנק, או חיוב על-פי שטר משכון ועוד.

האדם או הגוף שלו החייב צריך לשלם את החוב בהוצאה לפועל, מכונה זוכה.

תיק ההוצאה לפועל נפתח באמצעות מילוי טופס פתיחת תיק עם פרטי הזוכה,
פרטי החייב ופרטי המסמך המשפטי שעל בסיסו נוצר החוב.

לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל, החוק מחייב את הזוכה ליידע את החייב בתיק שנפתח נגדו.
הזוכה חייב להמציא לחייב טופס שנקרא אזהרה.
זו הודעה רשמית על פתיחת התיק שכלול בה פרטי התיק וגובה החוב לתשלום.
חייב שמקבל אזהרה מתבקש לחתום על קבלתה.
טופס האזהרה, עם פרטי מי שקיבל את האזהרה, מועד המסירה ומקום המסירה,
מתועדים בתיק ההוצאה לפועל.

אנשים חושבים בטעות שקודם הם יצאו מחובות
ואז הם ישיגו התקדמות כלכלית, הצלחה וכסף,
אבל זה בדיוק הפוך:
קודם תתקדמו כלכלית, תצליחו ותלמדו להשיג יותר כסף
ואז תוכלו לצאת מחובות. לתמיד  

חייב שקיבל אזהרה, זכאי על-פי חוק להתנגד לבקשה תוך 30 ימים ממועד שנמסרה לו אזהרה או להגיש בקשה לביטול פסק הדין.
יש תיקי הוצאה לפועל שניתנת לחייב אזהרה של 20 יום בטרם ננקטות פעולות נגדו, הכל לפי העניין.
בתקופת זמן זו, לא ננקטים נגדו הליכים, למעט מקרים מיוחדים בהם הזוכה רשאי לבקש לפעול בהליכים נגד החייב,
אפילו לפני שהחייב קיבל את האזהרה.
בגלל שמדובר בזכות בסיסית וחשובה,
אז בנוסח האזהרה שמקבל החייב מצוין פרק הזמן שבו על החייב לשלם את חובו או למלא אחר פסק הדין.

עוד מידע חשוב לחייבים בהוצאה לפועל:
אז
אלו האפשרויות שיש לחייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל ונמסרה לו אזהרה:

אפשרות ראשונה:

ניתן להגיש בקשה להכרה כחייב משלם:
מה התנאים?: יכולים להגיש בקשה להכרה כחייב משלם,
מי ששילם לכל הפחות כבר תשלום אחד לפי צו תשלומים שנקבע לו באזהרה שקיבל.
שימו לב, שעל גבי האזהרה מצוין התשלום החודשי שנקבע לכם.

לחילופין, יכולים להגיש בקשה להכרה כחייב משלם,
מי שרשם ההוצאה לפועל קבע להם צו תשלומים והם שילמו ברציפות, ממועד שהצו ניתן,
לכל הפחות שלושה תשלומים.

יש צ'ופר למי שבוחר באפשרות הזאת?:

כן. אם תוכרו כחייבים משלמים, תזכו להפחתה של 25%.בריבית על החוב.
בנוסף, לפי החלטת רשם, יכולים לבטל לכם עיקול חשבון עו"ש, אם קיים,
לבטל עיקול מיטלטלין, עיקול משכורת ומימוש עיקול רכב.

אפשרות שנייה:

ניתן להגיש בקשה להיחקר בחקירת יכולת:

מה התנאים?: אם לדעתכם אתם לא יכולים לשלם את החוב בבת אחת,
באפשרותכם להגיע ללשכת הוצאה לפועל בתוך תקופת האזהרה ושם להיחקר בפני רשם ההוצאה לפועל,
כדי שיתרשם מהיכולת הכלכלית שלכם ומה הסכום החודשי שאתם כן מסוגלים לשלם מידי חודש.
לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות לקבוע לכם תשלום חודשי שמשקף את היכולת שלכם בכפוף לחוק.

יש צ'ופר למי שבוחר באפשרות הזאת?:

כן.  אם רשם ההוצאה לפועל יקבע לכם צו תשלומים, אז בכפוף לעמידתכם בתשלום הצו,
הרשם יכול לבטל לכם עיקול חשבון עו"ש, אם קיים, לבטל עיקול מיטלטלין, עיקול משכורת ומימוש עיקול רכב.

אנשים רגילים, כמוני וכמוך, יוצאים מחובות,
בשיטה של 'לצאת מחובות לתמיד',

ומתקדמים לביטחון כלכלי, יציבות ושלווה

אפשרות שלישית:

ניתן להגיש בקשה הגשת בקשה בטענת "פרעתי:"

מה התנאים?:   אם לדעתכם אתם לא צריכים לשלם את החוב בתיק ההוצאה לפועל מהסיבה שכבר שילמתם את כל החוב או את חלקו,
או אפילו אם יש לכם הוכחה שוויתרו לכם על החוב, אתם יכולים להגיש בקשה בטענת "פרעתי".
המשמעות היא שאתם טוענים שפרעתם את החוב ואין לזוכה זכות לפעול עוד לגבות מכם את החוב.

 יש צ'ופר למי שבוחר באפשרות הזאת?:

 כן.  ממועד הגשת הבקשה ועד למועד הדיון או במקרה שבקשתכם נדחית,
תיהנו מעיכוב הליכים בתיק, דבר שייתן לכם קצת שקט ואפשרות להתארגן עם הטענות והראיות להוכחתן.


אפשרות רביעית:

ניתן להגיש בקשת התנגדות לשטר או בתיק הוצאה לפועל מסוג תובענה על סכום קצוב:

מה התנאים?:  אם לטענתכם מדובר בחוב לא מוצדק שאתם לא צריכים לשלם אותו (כולו או חלקו),
מסיבה שמקורה במועד שלפני שנפתח תיק ההוצאה לפועל נגדכם,
זכותכם להגיש התנגדות. את ההתנגדות מגישים לא יאוחר מ30 ימים ממועד שנמסרה לכם האזהרה.

יש צ'ופר למי שבוחר באפשרות הזאת?:

כן. התנגדות שמוגשת במועד מביאה לעיכוב הליכים בתיק ומקימה למתנגד את הזכות להביא את טענותיו בפני הרשם או השופט, לפי העניין.
כך, מתאפשר לחייב לארגן את ההתנגדות שלו ולנצל את הזמן לכל התארגנות נדרשת.
בנוסף, עם ייצוג מעולה של עורך דין הוצאה לפועל וותיק,
יתכן שהחייב יכול לבוא בדברים עם הזוכה ולסיים את הפרשה בפשרה לטובתו, עוד לפני קיום דיון.

אפשר לצאת מחובות לתמיד. להיפטר מהחובות ולחיות את החיים שתמיד רצינו.
אני יודע שזה אפשרי כי ראיתי את זה קורה ללקוחות שלי.  גם את.ה יכול.ה

אפשרות חמישית:

ניתן להצטרף להסדר תשלומים מיוחד:

מה התנאים?:   אם תיק ההוצאה לפועל שלכם נפתח בין התאריכים 24.09.2020 – 24.03.2022 וסכום החוב בתיק נמוך מ-50,000 ₪,
קיים הסדר ספציפי למצבכם: הסדר תשלומים מיוחד למשלמים תשלום ראשון בתוך 45 ימים מקבלת האזהרה.
לאחר ביצוע התשלום יש להגיש בקשה להכרה כ'חייב משלם'.

יש צ'ופר למי שבוחר באפשרות הזאת?:  כן.  ניתן לפעול עצמאית היות ובדרך כלל אין צורך בייצוג עורך דין.
בנוסף, ההסדר מקנה לכם  50 אחוז הנחה על ריבית נצברת על הקרן במהלך ניהול התיק,
כלומר, אתם שומרים כסף בכיס.
בנוסף, תזכו בעיכוב הליכים בתיק ההוצאה לפועל ודירוג האשראי שלכם לא יפגע.

יש שיטה פשוטה וברורה לצאת מחובות ולא לחזור לחובות לעולם.
במיוחד בשבילך, פיתחתי את הדרך של 'לצאת מחובות לתמיד'

אפשרות שישית:
י
ניתן לשלם את החוב:

מה התנאים?:   עם קבלת אזהרה מתיק ההוצאה לפועל שנפתח נגדכם, חשוב לוודא שמדובר בחוב אמת ושאתם אכן חייבים את הסכום הנקוב בו.
תשלום החוב שמופיע על גבי האזהרה בתוך המועד שנקוב באזהרה מביא למעשה לפירעון החוב ולסגירת תיק ההוצאה לפועל נגדכם.
התנהלות כזו לא רק מהווה קבלת אחריות ומוסרית, אלא חוסכת לכם כסף על ריביות, אגרות והוצאות נלוות שעלולות להיות משמעותיות.

יש צ'ופר למי שבוחר באפשרות הזאת?:  כן.  כפי שמצוין למעלה, תשלום החוב בתוך תקופת האזהרה מביא לסגירת התיק
ולמעשה לביטול כל ההליכים.
כשהתשלום מתבצע בתוך תקופת האזהרה, בדרך כלל טרם בוצעו פעולות נגדכם
וכך נמנעת מכם אי נעימות שעלולה הייתה להיגרם, למשל מול הבנק או מול מקום העבודה וכיוצ"ב.
בנוסף, כך אתם גם מונעים העברת המידע למאגר נתוני אשראי דבר, שעלול היה לפגוע בדירוג האשראי שלכם.

   לסיכום:
כדאי למי שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל
לקבל מידע חשוב לחייבים בהוצאה לפועל   

  לפני שרצים לקבל החלטה שעלולה לגרום לפעמים יותר נזק מתועלת.

חשוב לקבל ייעוץ חשוב מעורך דין הוצאה לפועל שבקי בחוקים הספציפיים, בנהלים, בפרוצדורה ומכיר את ההליך מתוך ניסיון של שנים עם לקוחות אמיתיים.
ייעוץ משפטי נכון ומקצועי יעלה אתכם על דרך המלך ויכול לכוון אתכם להגיע למטרה שלכם מהר יותר, בקלות ולחסוך לכם כסף רב.

לאחר יותר מעשרים שנה שאני מייצג חייבים בהליכי הוצאה לפועל, פשיטות רגל, בתי משפט, משא-ומתן והסדרי חובות, במגוון הליכים,
חלקם מורכבים וסבוכים, אני יודע עד כמה חשוב להיוועץ בעורך דין הוצאה לפועל לפני שנתפסים לדרך שעלולה להתברר בדיעבד כשגויה.

את כל הידע, הניסיון והבקיאות שלי, אני מעמיד לרשותכם ולמענכם. חבל על כל רגע.
תתקשר עכשיו ונזנק קדימה. בואו לגלות כיצד אנשים רגילים, מתקדמים לעתיד ללא חובות.

לחץ כאן לעוד מידע חשוב על בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל

  שלכם מכל הלב, עו"ד רום קובי   052-2954400