עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

חייב בהוצאה לפועל שננקטו כנגדו הליכים משפטיים כמו עיקולים והגבלות בעקבות פסק של בית משפט או הוצאה לפועל וברצונו לערער על ההחלטה יכול להגיש בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל. הגשת הבקשה כשלעצמה אינה מעכבת באופן אוטומטי את ההליכים למעט מקרים מסוימים. בית המשפט הוא המוסמך להחליט האם לקבל את הבקשה ולהורות על עיכוב הליכים ולעתים גם לרשם ההוצאה לפועל תהיה הסמכות לכך. יש להבחין בין בקשה לעיכוב הליך ספציפי כגוןביטול הגבלת רישיון נהיגה לבין בקשה לעיכוב הליכים כולל.

הליך הגשת בקשה לעיכוב הליכים
את הבקשה לעיכוב הליכים יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שנתן את הפסק שעליו החייב רוצה לערער יחד עם בקשת הערעור. חשוב להדגיש שהגשת ערעור אינה מספקת בכדי לעכב הליכים שאולי כבר ננקטים כנגד החייב ויש צורך בבקשה נפרדת ומנומקת היטב לעיכוב הליכים. יש להגיש את הבקשה בשלושה העתקים ולצרף לה מסמכים רלוונטיים וכן תצהיר התומך בעובדות המצוינות בבקשה. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה סמלי. אם ההגשה הוגשה לרשם ההוצאה לפועל ייתכן שהאחרון יעביר אותה מדעתו להכרעת בית המשפט.

כיצד ניתן להגדיל את הסיכויים לעיכוב הליכים
ברירת המחדל בעניין זה היא שאין לעכב הליכים בהוצאה לפועל אלא אם יש סיבה מוצדקת לכך. בית המשפט על פי רוב יורה על עיכוב הליכים רק אם הוא השתכנע שלחייב יש סיכויים סבירים שהערעור יתקבל או שהנזק שייגרם לחייב מאי עיכוב ההליכים יעלה משמעותית על הנזק שייגרם לנושים אם ההליכים יעוכבו. ישנם קריטריונים נוספים המשפיעים על החלטת בית המשפט כמו תום לב אך שני השיקולים העיקריים הם סיכויי הצלחת הערעור ומאזן הנוחות בין החייב לנושים.

לפיכך, חייב הרוצה להגדיל את הסיכויים שבקשתו לעיכוב הליכים תתקבל צריך לעשות כל שביכולתו כדי לשכנע את בית המשפט שהערעור שלו נסמך על טענות צודקות ורלוונטיות ולגבות את בקשתו במסמכים ותצהיר המוכיחים שההליכים פוגעים בו באופן משמעותי ואף גורמים לו לנזק בלתי הפיך. מכיוון שלא פשוט להוכיח דברים כגון אלו מומלץ ביותר להיעזר בעורך דין מומחה להוצאה לפועל שיסייע בניסוח הבקשה ובצירוף מסמכים רלוונטיים.

מקרים נוספים של עיכוב הליכים
עיכוב הליכים בהוצאה לפועל יכול להתבצע לא רק בעקבות כוונת החייב להגיש ערעור על פסק דין או החלטה שדינה כפסק דין אלא גם במקרים נוספים. מקרה אחד הוא שהחייב טוען טענת פרעתי, כלומר שהחוב שבגינו ננקטו ההליכים כבר נפרע. מקרים נוספים הם הגשה מאוחרת של התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל והתנגדות לתביעה על סכום קצוב. נוסף על כך בקשה לעיכוב הליכים יכולה להיות מוגשת גם על ידי הזוכה או על ידי צד ג' שעלול להיפגע מההליכים, למשל אדם בעל זכויות במקרקעין שעוקלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל הוא מהלך חשוב כאשר רוצים לערער על פסק דין ובמקרים נוספים. אי עיכובם מקשה מאוד על החייב להצליח בערעור ועשוי לפגוע בו כלכלית. לכן חשוב להגיש את הבקשה בצורה נבונה שתגדיל את הסיכויים לקבלתה ולקבל סיוע משפטי בנושא.

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות