עיכוב יציאה מהארץ של תושב חוץ

כיצד מתייחסת ההוצאה לפועל אל חייב, אשר הינו תושב חוץ המבקר בישראל:
האם ניתן להוציא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ככל חייב אחר או שמא העובדה שאיננו תושב ישראל מגנה עליו ומונעת הוצאת צו עיכוב יציאה כנגדו?

האם כנגד חייב בהוצאה לפועל, שהעתיק את מקום מגורי הקבע שלו לחו"ל וכיום הינו תושב חוץ, לא יוטל צו עיכוב יציאה מהארץ?
התשובות המעניינות בשורות הבאות.

  • ככלל, לבקשת זוכה, יטיל רשם ההוצאה לפועל, עיכוב יציאה מהארץ, כנגד חייב שיש חשש שיציאתו מישראל תסכל את גביית החוב. כלומר, על הזוכה לשכנע את רשם ההוצאה לפועל בשני דברים: אחד- כי החייב מתכוון לצאת מהארץ. השני- כי היציאה עלולה למנוע את גביית החוב.
  • אולם, מה הדין במקרה שהחייב הינו תושב חוץ? האם חייב שמתגורר בחו"ל ומרכז חייו איננו בישראל, יכול לבקר בישראל ללא חשש? האם תושב חוץ כזה, "מחוסן" מצו עיכוב יציאה? אפתח ואומר שככלל, במקרה בו רשם ההוצאה לפועל, יתרשם שעיכוב יציאת חייב מישראל, שמגורי הקבע שלו בחו"ל ושם מרכז חייו, יעשה במקרים בהם יש בעיכוב היציאה לגרום לפירעון החוב, כולו או חלקו.
  • בפסיקה של ההוצאה לפועל נקבע שנמנעים מלעכב יציאת תושב חוץ מן הארץ, אף אם אינו פורע את חובו, משני טעמים, האחד, הפגיעה הקשה בחייב המנותק ממרכז חייו, משפחתו ועבודתו. השני- העדר התועלת שבניתוק החייב ממקור פרנסתו, שכן לא יוכל לפרוע את חובו אם לא יתפרנס.
  • זכותו של חייב תושב חוץ, לצאת מישראל, איננה זכות מוחלטת ויש לאזנה אל מול זכותו של הזוכה להיפרע את חובו. הדברים מקבלים משנה תוקף במקרה בו מדובר בתיק הוצאה לפועל של מזונות קטינים.
  • במקרה שנדון בתיק הוצל"פ 03-03717-01-4 (יכונה: "תיק ההוצל"פ מזונות"), קבע רשם ההוצאה לפועל כי בנסיבות בהן החייב אינו משלם דבר על חשבון חובו ופוגע אנושות ברווחת הקטינים, נסוגה זכותו לצאת את הארץ מפני זכות הקטינים למזונותיהם. באותו מקרה, נקבע שהקטינים במצב קשה מנשוא. החייב לא דאג למזונותיהם ולא היה ביכולתם אף לקבל סיוע מאת המוסד לביטוח לאומי, חלף המזונות אותם נמנע החייב מלשלם, וזאת נוכח הוראת סעיף 2 לחוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב – 1972 השוללת את זכות הקטינים לקבל את מזונותיהם מאת המוסד לביטוח לאומי היות והחייב הינו תושב חוץ. חוב המזונות טפח והגיע לסך של כ-600 אלף ₪.

בנסיבות אלו, נקבע בתיק ההוצל"פ מזונות, כי מימוש זכותו של החייב לצאת מישראל, מוביל לפגיעה כה אנושה בקטינים. לפיכך, יש לאפשר לנקוט כנגד החייב הליכי הוצאה לפועל דרסטיים, אותם אין לנקוט על דרך הכלל.

במקרה הנדון בתיק ההוצל"פ מזונות, דובר על חייב שבעבר כבר הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מישראל. הדבר ארע בביקורו בארץ לפני שבע שנים. עיכוב היציאה בוטל אז והוא יצא לחו"ל. כל השנים הללו לא שילם דבר על חשבון דמי המזונות לילדיו הקטינים. בנסיבות אלו, קבע רשם ההוצאה לפועל שלכאורה, אין כל תועלת בעיכוב יציאת החייב מן הארץ וניתוקו ממקור פרנסתו. אולם, יציאת החייב מן הארץ לא הועילה לשם פירעון החוב. החייב לא הצביע על כל מניעה, כי יעבוד לפרנסתו בישראל ואזי ניתן יהיה לאכוף עליו את פירעון דמי המזונות. לפיכך, נקבע בהחלטה כי צו עיכוב היציאה מישראל יבוטל ויתאפשר לצאת מהארץ ככל שהוא ישלם סך של מאה אלף ₪ על חשבון חובו וימציא שני ערבים, להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל, אשר יערבו לו, לרבות לפירעון דמי המזונות החודשיים, אשר טרם הגיע מועד פירעונם.

לסיכום, חייב המתגורר דרך קבע בחו"ל יכול לבקר בישראל ולמנוע את עיכוב יציאתו מהארץ במקרה הראוי. לשם כך, חשוב להקדים לביקור בישראל טיפול משפטי מתאים על-ידי עורך דין הבקי בהוצאה לפועל. יש לוודא כי בפני רשם ההוצל"פ תהיה כל התמונה העובדתית באופן ברור וכי נימוקי הבקשה יתמכו בפסיקה העדכנית והמנחה ובמסמכים הרלוונטיים. יעוץ משפטי מקצועי של עורך דין הוצל"פ, עשוי למנוע אי נעימות, עגמת נפש ולחסוך בהוצאות.

עורכי דין הפטר חובות

בניגוד לתפיסה הרווחת, נפילה לחובות היא חוויה שיכולה לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים. חלק מהחובות אינם נגבים לעולם,


חלקם מגיעים לפתרון בין הנושה לחייב וחלקם נכנסים לתהליך גבייה באמצעות ההוצאה לפועל. מרגע שהחוב נכנס בשעריה, פועלת ההוצאה לפועל במטרה להגביר את ההסתברות להחזר החוב. בכלל זה, בוחנת ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב להחזיר את חובותיו ואת האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם כך. בין כלל החוקים והתקנות המנחים את ההוצאה לפועל בפעילותה, קיים צו ייחודי שנקרא צו הפטר שבמילים פשוטות, פוטר את החייב מחובותיו. יחד עם זאת, כדי לדעת האם צו ההפטר יכול לחול גם על החוב שלכם, אתם זקוקים לשירותיו של עורך דין הפטר שיבחן את הנושא ואף יקדם אותו מול ההוצאה לפועל.

מה זה צו הפטר ועל מי הוא חל?

צו הפטר הוא תקנה מיוחדת, זמנית, המאפשרת לחייב העומד בתנאי סעיף החוק לקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל. צו ההפטר קובע שחייבים מוגבלים באמצעים,  שהסיכוי לגבות מהם את החוב הוא נמוך מאוד ולא מצדיק את המשך הליכי הגבייה על כל השלכותיו ושאין להם רכוש ממנו ניתן לפרוע את החוב (בהתאם לקבוע בחוק), זכאים להגיש בקשה להפטר חובות בהוצאה לפועל.

תחולת הצו נקבעת על פי קריטריונים ברורים כדוגמת בעלות על נכס, רמת הכנסה וקריטריונים נוספים, שנלקחים בחשבון, ויכולים להצביע על הסיכוי להחזרת החוב. במידה ונקבע שהחייב עומד בתנאי הסף שקובע החוק ונמצא מתאים להיכנס להליך, נפתח הליך הפטר מחובות לאותו חייב. במסגרת הליך הפטר לחייב, תינתן ההזדמנות לנושי החייב להביע דעתם לבקשת החייב למחיקת חובות.  הם יכולים להתנגד ואף רשאים לחקור את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל.  בסופו של הליך מסודר, קובע רשם ההוצאה לפועל איזה סכום אם בכלל ישלם החייב ויתרת חובותיו ימחקו.  כלומר, החייב יקבל הפטר חובות בהוצאה לפועל.

כמו בתחומים חוקיים רבים אחרים, גם בתחום ההפטר קיימים מקרים בשטח האפור שבו התמונה היא אינה מובהקת לכאן או לכאן. במקרים אלה יכולים עורכי דין הפטר חובות להטות את הכף לטובת החייב ולשכנע  כי נכון וראוי לתת לחייב הפטר חובות ולסייע לו לסיים את הסבל הנובע מסנקציות ועיקולים של ההוצאה לפועל. מאחר ותחולת הצו תלויה גם בניואנסים משפטיים קטנים וישנה בהחלט אפשרות להחלת הצו גם במקרים שאינם מובהקים, חשוב מאוד להצטייד בשירותיו של עורך דין הפטר מקצועי שיקדם עבורכם את המהלך במהירות האפשרית.

משרד עורכי דין ונוטריון רום קובי מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים בהוצאה לפועל. לרשות המשרד צוות של עורכי דין הפטר עם רקורד מרשים של הצלחות בקידום מהלכי הפטר מלאים עבור לקוחות המשרד. כשהלחץ גובר והאור אינו מופיע בקצה המנהרה, צרו קשר בטלפון 052-2954400 ותנו לנו לעזור לכם להשתחרר מהחוב.

תפריט נגישות