1) המידע המצוי באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי בלבד, להנאת ציבור הגולשים.

2) משרד עורכי דין רום קובי לא ישא בכל אחריות מכל סוג ומין ככל שתגרם בגין שימוש באתר אינטרנט זה. למען הסר ספק, המסתמך על מידע המצוי באתר אינטרנט זה, בין אם בענייני הליכי הוצאה לפועל או אחר, עושה כן על אחריותו הבלעדית בלבד.

3) אין לראות במידע המצוי באתר זה ו/או המופיע בו מעת לעת, לרבות כתבות שונות, חוות דעת ו\או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

4) מובהר כי בטרם כל פעולה מומלץ לקבל חוות דעת פרטנית לגופו של מקרה.