תקנון האתר

 

 1. אתר זה על כל העמודים, הפוסטים ,הדו"חות, הכתבות והמידע הכלול בו, מהווים חומר בידורי, כללי וראשוני בלבד.
 2. כל האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי כלשהו ואיננו מחליף ייעוץ משפטי מקצועי ופרטני לגוף מקרה ספציפי.
 3. כל האמור באתר זה איננו בהכרח מלא, כולל ו/או מעודכן.
 4. אין להסתמך על מה מהאמור באתר זה וכל המסתמך על האמור באתר זה, כולו ו/או חלקו, עושה זאת על דעת עצמו והאחריות לכך הינה עליו בלבד.
 5. אין לעשות שימוש כלשהו באמור באתר זה ללא רשות מפורשת מאת עו"ד רום קובי, מראש ובכתב.
 6. כל האמור באתר זה מהווה קניין רוחני של עו"ד רום קובי
  ומוגן מכוח החוק בזכויות יוצרים.
 7. למען הסר ספק,  אין לשכפל, להעתיק באופן חלקי ו/או מלא,
  לעשות שימוש מסחרי ו/או להציג בכל פורום מידע המופיע באתר זה,
  ללא אישור מפורש מראש ובכתב מעו"ד רום קובי.

קריאה מהנה