ביטול צו יציאה מהארץ

הוטל עליך צו עיכוב יציאה מהארץ? חייב לצאת מישראל וצו העיכוב מונע ממך? חשוב שתדע- ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ באופן מהיר ויעיל.