עיכוב יציאה מהארץ של תושב חוץ

כיצד מתייחסת ההוצאה לפועל אל חייב, אשר הינו תושב חוץ המבקר בישראל: האם ניתן להוציא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ככל חייב אחר או שמא העובדה שאיננו תושב ישראל מגנה עליו ומונעת הוצאת צו עיכוב יציאה כנגדו?